Od pierwszego dnia wojny Fundacja Historia Vita całkowicie skoncentrowała się na organizacji dostaw pomocy humanitarnej bezpośrednio do miejscowości ukraińskich dotkniętych działaniami wojennymi.

Rozwijamy i udoskonalamy system cyklicznego zaopatrzenia miast i wsi ukraińskich w produkty pierwszej potrzeby: żywność, ubrania, środki czystości, leki i wyposażenie szpitali. Bezpośredni kontakt z dowódcami garnizonów, władzami samorządowymi, duchownymi i innymi przedstawicielami lokalnych społeczności pozwala nam na bieżąco pozyskiwać i aktualizować precyzyjne listy zapotrzebowania. Dzięki temu dokładnie wiemy co i dokąd wozić.

Nasz system składa się obecnie z trzech wynajętych magazynów oraz zespołu ponad 30 kierowców. W magazynach przyjmujemy dary spływające z całej Europy, segregujemy pojedyncze produkty oraz przygotowujemy paczki z pomocą humanitarną do konkretnych miejsc, zgodnie ze zweryfikowanymi listami potrzeb. Nasi kierowcy dostarczają je, często z narażeniem własnego życia, aż pod samą linię frontu. Stale udoskonalamy system dostaw: organizujemy częstsze wyjazdy, pozyskujemy nowych kierowców i pojazdy, uzyskujemy akredytacje od kolejnych instytucji. Jest to nasza odpowiedź na stale rosnące potrzeby.

Kategoria pomocy

Inne formy pomocy
 • Transport
Pomoc rzeczowa
 • Czystość i higiena
 • Inna pomoc rzeczowa
 • Ubrania
 • Żywność
Państwo / Region:
 • Ukraina
 • Cała Ukraina

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Dorośli
 • Osoby starsze
 • Młodzież

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
 • ukraiński
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Strona www organizacji
Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 2 kwietnia 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz