Ewakuowaliśmy 1500 dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczej zapewniając bezpieczną przystań w 16 ośrodkach na terenie całej Polski. Uratowaliśmy je z blisko 80 miejsc, w których nie pozostał kamień na kamieniu.
Dzięki Waszej pozytywnej energii i zaangażowaniu jesteśmy zdeterminowani, by otoczyć opieką jak najwięcej dzieci.

Nieprzerwanie udzielamy wsparcia w obszarach:
– Medycznym: wspieramy ośrodki w finansowaniu kosztów leczenia dzieci i ich opiekunów. Powołaliśmy Mobilny Zespół Medyczny złożony z fantastycznych ludzi: psychologa, pediatry i ratownika medycznego, który przemierzył już ponad 10 000 km i przebadał ponad 1000 dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Dzięki Waszemu wsparciu możemy wyposażyć dzieciaki z niepełnosprawnościami w niezbędny sprzęt do rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju (maty akupresurowe, koce sensoryczne, piłki rehabilitacyjne, tablice manipulacyjne, su jok do terapii manualnej itd.).
– Psychologicznym i psychiatrycznym współpracując ze sztabem specjalistów, który wytrwale pracuje nad zminimalizowaniem wojennych traum wśród dzieci.
– Edukacyjnym: zatrudniając dodatkową kadrę ukraińskojęzyczną i zapewniając niezbędny sprzęt do nauki zdalnej, a także organizując  czas wolny – bo przecież dzieci powinny czuć się jak dzieci…
– Bytowym: remontując obiekty, dostarczając wyposażenie i sprzęty na potrzeby codziennego funkcjonowania czy organizując transfery pieniężne przekazywane ośrodkom.

Równolegle nasze działania skupiają się na organizowaniu pomocy bezpośrednio na terenach Ukrainy. Dzięki podpisanym porozumieniom z ukraińskimi partnerami w obwodach czerniowieckim, iwanofrankiwskim, zakarpackim realizujemy pomoc humanitarną, a przede wszystkim tworzymy nowe miejsca dla 1000 dzieci przesiedlonych z Ługańska, Doniecka czy Krematorska – terenów dotkniętych działaniami wojennymi.

Kategoria pomocy

Edukacja
Informacja
 • Wsparcie psychologiczne
Pomoc rzeczowa
 • Lekarstwa / Środki opatrunkowe
 • Sprzęt medyczny / rehabilitacyjny
Wsparcie finansowe
Wsparcie psychologiczne
Zdrowie
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Rehabilitacja i fizjoterapia
Państwo / Region:
 • Polska
 • Ukraina
 • Cała Polska
 • Cała Ukraina

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
 • ukraiński
 • angielski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Strona www organizacji
Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 28 maja 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz