Fudacja dla Wolności

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Ordynacka 9
Kod pocztowy
 • 00-364
Miejscowość
 • Warszawa
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
 • Udzielanie informacji
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
E-mail
 • ukraina@fundacjadlawolnosci.org.; info@fundacjadlawolnosci.org
Telefon
 • +48 724 446 288; +48 724 621 184
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • mazowieckie
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
 • Nauka języka polskiego
 • Psycholog
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci
 • Inne szkolenia
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • W centrum naszych zainteresowań są cudzoziemcy i to do nich adresujemy najważniejsze działania. Promujemy różnorodność kultur i światopoglądów. Działamy na rzecz integracji i poprawy sytuacji uchodźców, migrantów, kobiet i innych grup zagrożonych wykluczeniem.

  Wsparcie dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy:

  Obecnie prowadzimy punkt wsparcia dla dorosłych, przede wszystkim kobiet (warsztaty orientacyjne, językowe i inne), a od 1 lipca 2022 r. przy ul. Chmielnej 85 otwieramy punkt opieki dziennej dla dzieci. Oba przedsięwzięcia prowadzone są z partnerami, którzy uzupełniają nasze działania m.in. o pomoc psychologiczną.

  Oferujemy konsultacje, wsparcie w znalezieniu pracy i mieszkania, kursy orientacyjne, nauka języka polskiego.

  Ponadto fundacja prowadzi stałą świetlicę dla dzieci z doświadczeniem przymusowej migracji w ośrodku dla cudzoziemców Dębak-Podkowa Leśna, a także działania integracyjne i inne wspierające uchodźców w lokalnej społeczności.