Centrum Usług Społecznych prowadzi statutową działalność w oparciu o obowiązujące przepisy.

Przyznajemy świadczenia o charakterze pieniężnym i niepieniężnym.

Pomoc dla obywateli Ukrainy zgodnie zadaniami ustawowymi – ustawa  z  dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kategoria pomocy

Prawo i formalności
Wsparcie finansowe
Informacja
 • Informacje ogólne
Pomoc rzeczowa
 • Żywność
Państwo / Region:
 • Polska
 • zachodniopomorskie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli
 • Osoby starsze
Wsparcie grup wrażliwych
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby starsze

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Rodzaj placówki
 • MOPS / GOPS
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 6 listopada 2023

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz