Circle.help.ua to platforma, która łączy tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy mogą pomóc. Tutaj uzyskasz konsultacje, porady, wsparcie w różnych kwestiach. Na przykład dotyczące zdrowia, zatrudnienia, znalezienia mieszkania, otwarcia firmy w innym kraju itp.

Łączymy wolontariuszy i organizacje, aby rozwiązywać różne problemy osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności w wyniku wojny.

Naszym podstawowym zadaniem jest pomoc Ukraińcom w związku z agresją Federacji Rosyjskiej, w tym pomoc wysiedleńcom oraz osobom, które pozostały na Ukrainie w swoich miejscowościach i zostały dotknięte wojną.

Na Circle.help.ua każda osoba potrzebująca pomocy może złożyć wniosek. Udzielanie i otrzymywanie pomocy nie jest uzależnione od tego, czy dana osoba znajduje się w strefie walk na Ukrainie, jest obywatelem przesiedleńcem wewnętrznym, przebywała na terenach okupowanych lub opuściła Ukrainę i otrzymała ochronę czasową.

Kategoria pomocy

Nocleg i mieszkanie
 • Informacje (nocleg i mieszkanie)
Prawo i formalności
Praca
Zdrowie
 • Informacje (zdrowie)
Informacja
 • Praca
 • Mieszkanie
 • Wsparcie psychologiczne
 • Zdrowie
Wsparcie psychologiczne
Państwo / Region:
 • Polska
 • Ukraina
 • Cała Polska
 • Cała Ukraina

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli
 • Osoby starsze
Wsparcie grup wrażliwych
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby starsze
 • Dzieci bez opieki

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • przedsiębiorstwo, firma
 • organizacja pozarządowa
Sposób prowadzenia działań
 • online
Pomoc oferowana w języku
 • ukraiński
 • rosyjski
 • angielski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Strona www organizacji
Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 28 lutego 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz