Powrót do mapy

Centrum Wsparcia Międzynarodowego

OFERUJĘ POMOC
·
Staszica 14, Częstochowa, Польща
Powrót do mapy

Centrum Wsparcia Międzynarodowego

OFERUJĘ POMOC
·
Staszica 14, Częstochowa, Польща

Centrum Wsparcia Międzynarodowego to miejsce przyjazne dla osób z Ukrainy które przybyły do  Polski po dn. 24.02.2022 r. i legalnie przebywają na terenie naszego kraju. Celem funkcjonowania CWM jest odpowiadanie na zróżnicowane potrzeby osób z Ukrainy, które znalazły swoje schronienie w Częstochowie oraz okolicach m.in. aktywizacji zawodowej (głównie kobiet) oraz potrzeba znalezienia form integracji dla osób dorosłych, matek z dziećmi, dzieci i młodzieży, a także organizacji pozaszkolnych form opieki.

W ramach Centrum Wsparcia Międzynarodowego osoby z Ukrainy mogą skorzystać z:
1) aktywizacji zawodowej w formie treningowej w trzech zakresach: opiekuńczo-wychowawczym, porządkowym i gastronomicznym. Cykl treningowy trwa 5 miesięcy, a jego uczestnicy mogą skorzystać z pomocy bytowej oraz wyżywienia;
2) prowadzonej asystentury w poszukiwaniu pracy – w siedzibie CWM funkcjonuje ogólnodostępna sala z dostępem do komputerów i internetu, gdzie przy wsparciu Asystenta Aktywizacji Zawodowej Uchodźcy osoby z Ukrainy mogą sporządzić swoje CV, list motywacyjny, odpowiadać na ogłoszenia o pracę itp. Osoby z Ukrainy mogą także zaczerpnąć informacji o miejscach i stanowiskach pracy, które zostały zgłoszone do CWM przez lokalnych pracodawców oraz przećwiczyć uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej;
3) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej;
4) punktu opieki dla dzieci;
5) Klub Polsko-Ukraiński – w ramach Klubu organizowany jest cykl zajęć integracyjnych dla  dorosłych, dzieci i młodzieży z Ukrainy, polegających na organizacji wyjść, wycieczek, zajęć z  zakresu kultury polskiej, nauki języka itp.

Kategoria pomocy

Edukacja
 • Zajęcia językowe
Informacja
 • Praca
Kultura i integracja
Pomoc rzeczowa
 • Żywność
Prawo i formalności
Wsparcie finansowe
Państwo / Region:
 • Polska
 • śląskie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Dorośli
 • Młodzież
 • Osoby starsze

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Rodzaj placówki
 • Świetlica środowiskowa
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
 • ukraiński
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 5 kwietnia 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz