Centrum Wsparcia Międzynarodowego

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Staszica 14
Kod pocztowy
 • 42-202
Miejscowość
 • Częstochowa
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Punkt recepcyjny / Punkt pomocy rzeczowej
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Pomoc administracyjno - prawna
 • Inne organizacje
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
E-mail
 • cwm@caritas.czest.pl
Telefon
 • 511 580 156
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • śląskie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Pomoc prawna
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Centrum Wsparcia Międzynarodowego to miejsce przyjazne dla osób z Ukrainy które przybyły do  Polski po dn. 24.02.2022 r. i legalnie przebywają na terenie naszego kraju. Celem funkcjonowania CWM jest odpowiadanie na zróżnicowane potrzeby osób z Ukrainy, które znalazły swoje schronienie w Częstochowie oraz okolicach m.in. aktywizacji zawodowej (głównie kobiet) oraz potrzeba znalezienia form integracji dla osób dorosłych, matek z dziećmi, dzieci i młodzieży, a także organizacji pozaszkolnych form opieki.

  W ramach Centrum Wsparcia Międzynarodowego osoby z Ukrainy mogą skorzystać z:
  1) aktywizacji zawodowej w formie treningowej w trzech zakresach: opiekuńczo-wychowawczym, porządkowym i gastronomicznym. Cykl treningowy trwa 5 miesięcy, a jego uczestnicy mogą skorzystać z pomocy bytowej oraz wyżywienia;
  2) prowadzonej asystentury w poszukiwaniu pracy – w siedzibie CWM funkcjonuje ogólnodostępna sala z dostępem do komputerów i internetu, gdzie przy wsparciu Asystenta Aktywizacji Zawodowej Uchodźcy osoby z Ukrainy mogą sporządzić swoje CV, list motywacyjny, odpowiadać na ogłoszenia o pracę itp. Osoby z Ukrainy mogą także zaczerpnąć informacji o miejscach i stanowiskach pracy, które zostały zgłoszone do CWM przez lokalnych pracodawców oraz przećwiczyć uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej;
  3) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej;
  4) punktu opieki dla dzieci;
  5) Klub Polsko-Ukraiński – w ramach Klubu organizowany jest cykl zajęć integracyjnych dla  dorosłych, dzieci i młodzieży z Ukrainy, polegających na organizacji wyjść, wycieczek, zajęć z  zakresu kultury polskiej, nauki języka itp.