Centrum „Spilno” UNICEF w Łodzi

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Juliana Tuwima 17A
Kod pocztowy
 • 90-010
Miejscowość
 • Łódź
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Udzielanie informacji
 • Pomoc administracyjno - prawna
 • Inne organizacje
Telefon
 • 786 085 955
Wiek beneficjentów pomocy
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • łódzkie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Pomoc prawna
 • Nauka języka polskiego
 • Psycholog
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci
 • Nocleg
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Pomoc oferowana w Centrum Spilno UNICEF Łódź polegać będzie m.in. na:

  1) prowadzeniu bazy dostępnych lokali mieszkalnych oferowanych przez zgłaszające się osoby,

  2) doradztwie w zakresie praw lokatorskich, pracowniczych i obywatelskich wynikających polskich przepisów prawa, a stosujących się do osób uchodźczych,

  3) doradztwie w zakresie prawa gospodarczego – wymogi stawiane osobom zakładającym własną działalność gospodarczą w Polsce,

  4) prowadzeniu lekcji języka polskiego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

  5) prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży,

  6) wsparciu młodzieży w przechodzeniu przez proces dojrzewania oraz organizacja zajęć na temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy

  7) prowadzeniu działań świetlicowych dla dzieci i młodzieży,

  8) prowadzeniu Klubu Malucha,

  9) nieodpłatnym poradnictwie prawne i psychologiczne,

  10)pomocy pedagogicznej dla dzieci i młodzieży (korepetycje, zajęcia kompensacyjne, logopeda),

  11) wsparciu i pomocy wynikającej z bieżąco monitorowanych, rzeczywistych potrzeb beneficjentów – indywidualne i grupowe.

  Recepcja Centrum Spilno UNICEF Łódź będzie czynna w dniach: wtorek-czwartek (godz. 14-20) i piątek-sobota (godz. 10-16).