Powrót do mapy

Centralna Rada Romów w Polsce

OFERUJĘ POMOC
·
Trojańska 6/16, 26-620 Radom, Polska
Powrót do mapy

Centralna Rada Romów w Polsce

OFERUJĘ POMOC
·
Trojańska 6/16, 26-620 Radom, Polska

Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów działa od 1990 roku  jest niezależną organizacją rzeczniczą, o statusie pozarządowej organizacji mniejszości narodowych. W Stowarzyszeniu działają ekspertki i eksperci, należący do społeczności Romskiej w Polsce i w Europie.

Organizacja działa na rzecz integracji, dialogu międzykulturowego, kształtowania postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Szczególnie kładziemy nacisk na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zjawisku romofobii i dyskryminacji.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Jesteśmy konsultantami/-tkami dla administracji państwowej, samorządów, organizacji międzynarodowych i lokalnych.

Realizowane działania  są  wielopłaszczyznowe  i dają wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy,  w tym Uchodźców pochodzenia romskiego, którzy należą do grupy etnicznej. Centralna Rada Romów w Polsce działając we współpracy z różnymi agencjami ONZ, koordynuje wsparcie udzielane Romom – obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

Nasze Działania i Wsparcie:

 1. Romowie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji, uciekający z Ukrainy, uzyskają dostęp do tłumaczeń ustnych i usług mediacji kulturowej;
 2. Romowie znajdujący się w trudnej sytuacji, uciekający przed wojną otrzymają transport i dostęp do pomocy medycznej i psychologicznej zgodnie z potrzebami;
 3. Urzędnicy i wolontariusze są w stanie zapewnić uchodźcom pochodzenia romskiego pomoc uwzględniającą kwestie kulturowe i uwzględnić w swojej pracy praktyki i polityki antydyskryminacyjne.

 

Dodatkowo świadczone są usługi mediacji kulturowej, aby pomóc Romom w zaaklimatyzowaniu się w Polsce i odnalezieniu się w nowym środowisku.

Organizowane są zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dorosłych i dzieci, stwarzając tym samym dzieciom możliwość poszerzenia wiedzy i nawiązania nowych znajomości, a dorosłym oderwania się od codzienności w ośrodkach recepcyjnych i zrozumienia polskiej kultury, poznania  miast, w których mieszkają i polskiego stylu życia.

Nasza  organizacja oraz asystenci kulturowi  organizują zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, zarówno romskich, jak i ukraińskich, w szczególności przebywających w ośrodkach recepcyjnych, w tym zajęcia sportowe, plastyczne i językowe. Biorąc pod uwagę szczególną wrażliwą naturę Romów, często borykających się z trudnymi warunkami życia, ograniczonym dostępem do usług społecznych i medycznych oraz stygmatyzacją społeczną połączoną z wysiedleniem i niepewną przyszłością, projekt ten zapewnia wsparcie ekspertów, w tym pomoc psychospołeczną i medyczną. Dodatkowo uchodźcy otrzymują wsparcie w postaci indywidualnych sesji doradztwa zawodowego służące jako przewodnik po polskim rynku pracy.

Współpracujemy z ośrodkami zbiorowego zakwaterowania m.in Nadarzyn.

Nasze działania obejmują województwa: małopolskie,  mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie, lubuskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie. Zasięg jest ogólnopolski.

Facebook, Instagram, www.romowie.pl

Kategoria pomocy

Edukacja
Edukacja
 • Zajęcia językowe
 • Szkolenia i warszaty
Nocleg i mieszkanie
Nocleg i mieszkanie
 • Informacje (nocleg i mieszkanie)
Prawo i formalności
Prawo i formalności
  Kultura i integracja
  Kultura i integracja
   Informacja
   Informacja
   • Wsparcie psychologiczne
   Pomoc rzeczowa
   Pomoc rzeczowa
   • Czystość i higiena
   • Ubrania
   Wsparcie psychologiczne
   Wsparcie psychologiczne
    Ochrona
    Ochrona
    • Handel ludźmi
    • Ochrona praw dzieci
    • Łączenie rodzin
    • Prawa kobiet / Przemoc domowa
    Inne formy pomocy
    Inne formy pomocy
    • Tłumaczenie / Pomoc językowa
    Państwo / Region:
    • Polska
    • Cała Polska

    Do kogo skierowana jest pomoc

    Grupa wiekowa
    • Młodzież
    • Osoby starsze
    • Dorośli
    • Dzieci
    Wsparcie grup wrażliwych
    • Społeczność romska

    Szczegóły działalności

    Organizacja
    • Centralna Rada Romów w Polsce
    Forma działalności prawnej
    • organizacja pozarządowa
    Rodzaj placówki
    • Punkt informacyjny
    Sposób prowadzenia działań
    • online
    • stacjonarnie
    • infolinia
    Pomoc oferowana w języku
    • polski
    • ukraiński
    • angielski
    Czas prowadzenia działań
    • działanie stałe

    Kontakt

    Strona www organizacji
    Profil w mediach społecznościowych
    Adres
    Data ostatniej aktualizacji danych
    • 3 sierpnia 2023

    Komentarze

    Dodaj komentarz

    Komentarze

    Dodaj komentarz