Powrót do mapy

Centralna Rada Romów w Polsce

OFERUJĘ POMOC
·
Trojańska 6/16, 26-620 Radom, Polska
Powrót do mapy

Centralna Rada Romów w Polsce

OFERUJĘ POMOC
·
Trojańska 6/16, 26-620 Radom, Polska

Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów działa od 1990 roku  jest niezależną organizacją rzeczniczą, o statusie pozarządowej organizacji mniejszości narodowych. W Stowarzyszeniu działają ekspertki i eksperci, należący do społeczności Romskiej w Polsce i w Europie.

Organizacja działa na rzecz integracji, dialogu międzykulturowego, kształtowania postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Szczególnie kładziemy nacisk na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zjawisku romofobii i dyskryminacji.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Jesteśmy konsultantami/-tkami dla administracji państwowej, samorządów, organizacji międzynarodowych i lokalnych.

Realizowane działania  są  wielopłaszczyznowe  i dają wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy,  w tym Uchodźców pochodzenia romskiego, którzy należą do grupy etnicznej. Centralna Rada Romów w Polsce działając we współpracy z różnymi agencjami ONZ, koordynuje wsparcie udzielane Romom – obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

Nasze Działania i Wsparcie:

 1. Romowie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji, uciekający z Ukrainy, uzyskają dostęp do tłumaczeń ustnych i usług mediacji kulturowej;
 2. Romowie znajdujący się w trudnej sytuacji, uciekający przed wojną otrzymają transport i dostęp do pomocy medycznej i psychologicznej zgodnie z potrzebami;
 3. Urzędnicy i wolontariusze są w stanie zapewnić uchodźcom pochodzenia romskiego pomoc uwzględniającą kwestie kulturowe i uwzględnić w swojej pracy praktyki i polityki antydyskryminacyjne.

Dodatkowo świadczone są usługi mediacji kulturowej, aby pomóc Romom w zaaklimatyzowaniu się w Polsce i odnalezieniu się w nowym środowisku.

Organizowane są zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dorosłych i dzieci, stwarzając tym samym dzieciom możliwość poszerzenia wiedzy i nawiązania nowych znajomości, a dorosłym oderwania się od codzienności w ośrodkach recepcyjnych i zrozumienia polskiej kultury, poznania  miast, w których mieszkają i polskiego stylu życia.

Nasza  organizacja oraz asystenci kulturowi  organizują zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, zarówno romskich, jak i ukraińskich, w szczególności przebywających w ośrodkach recepcyjnych, w tym zajęcia sportowe, plastyczne i językowe. Biorąc pod uwagę szczególną wrażliwą naturę Romów, często borykających się z trudnymi warunkami życia, ograniczonym dostępem do usług społecznych i medycznych oraz stygmatyzacją społeczną połączoną z wysiedleniem i niepewną przyszłością, projekt ten zapewnia wsparcie ekspertów, w tym pomoc psychospołeczną i medyczną. Dodatkowo uchodźcy otrzymują wsparcie w postaci indywidualnych sesji doradztwa zawodowego służące jako przewodnik po polskim rynku pracy.

Współpracujemy z ośrodkami zbiorowego zakwaterowania m.in Nadarzyn.

Działa infolinia pod numerem +48 511 554 822, gdzie można uzyskać informacje dotyczące pomocy, wsparcia psychologicznego, spraw formalnych, uzyskania statusu UKR itp. Są też asystenci kulturowi w języku romskim, polskim oraz ukraińskim.

Nasze działania obejmują województwa: małopolskie,  mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie, lubuskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie. Zasięg jest ogólnopolski.

Facebook, Instagram, www.romowie.pl

Kategoria pomocy

Edukacja
 • Szkolenia i warszaty
 • Zajęcia językowe
Informacja
 • Wsparcie psychologiczne
Inne formy pomocy
 • Tłumaczenie / Pomoc językowa
Kultura i integracja
Nocleg i mieszkanie
 • Informacje (nocleg i mieszkanie)
Ochrona
 • Handel ludźmi
 • Łączenie rodzin
 • Ochrona praw dzieci
 • Prawa kobiet / Przemoc domowa
Pomoc rzeczowa
 • Czystość i higiena
 • Ubrania
Prawo i formalności
Wsparcie psychologiczne
Państwo / Region:
 • Polska
 • Cała Polska

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Młodzież
 • Osoby starsze
 • Dorośli
 • Dzieci
Wsparcie grup wrażliwych
 • Społeczność romska

Szczegóły działalności

Organizacja
 • Centralna Rada Romów w Polsce
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Rodzaj placówki
 • Punkt informacyjny
Sposób prowadzenia działań
 • online
 • stacjonarnie
 • infolinia
Pomoc oferowana w języku
 • polski
 • ukraiński
 • angielski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Strona www organizacji
Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 12 marca 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz