Nowy raport: Kiedy praca w kryzysie staje się codziennością. Lokalne organizacje społeczne wspierające uchodźców w Polsce

Zespół Badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor we współpracy z Humanitarian Leadership Academy przedstawił niedawno raport analizujący działalność lokalnych organizacji wspierających osoby uchodźcze w Polsce. Dokument ten stanowi obszerną analizę obecnej sytuacji, wyzwań oraz rekomendacji dla sektora społecznego i administracji publicznej w kontekście migracji osób z Ukrainy. Portal Mapuj Pomoc był jednym z kluczowych źródeł danych do badań ilościowych.

grafika raport klon jawor HLA

Wyzwania w czasach kryzysu: nowe realia dla polskiego sektoru społecznego

Kryzys związany z migracją osób z Ukrainy przyniósł nowe wyzwania dla polskiego sektora społecznego. Według danych GUS w 2022 r. ok. 17 tys. stowarzyszeń i fundacji podjęło działania na rzecz osób potrzebujących pomocy w związku z wojną prowadzoną na terytorium Ukrainy, co oznacza, że co czwarta polska organizacja zaangażowania się w pomoc osobom uchodźczym.

Dwa lata później w naszym kraju wciąż przebywa ok. 1 mln osób uchodźczych z Ukrainy. Organizacje stawiają czoła nowym wyzwaniom i potrzebom w nowej rzeczywistości. Raport: Kiedy praca w kryzysie staje się codziennością analizuje te zmiany i wskazuje na konieczność dostosowania strategii działania.

Kluczowe wnioski i rekomendacje: droga do skutecznego wsparcia

Na podstawie danych zebranych od organizacji działających na rzecz uchodźców w Polsce, raport Badań Klon/Jawor i Humanitarian Leadership Academy prezentuje kluczowe wnioski dotyczące struktury, finansowania oraz wyzwań NGO. Rekomendacje zawarte w raporcie mają na celu zwiększenie efektywności działań oraz poprawę warunków pracy dla organizacji społecznych wspierających uchodźców.

W raporcie znajdziesz:

  • Opis aktualnej sytuacji organizacji wspierających osoby uchodźcze w Polsce;
  • Informacje o aktualnych działaniach NGO na rzecz uchodźców;
  • Analizę zasobów, potrzeb, planów i wyzwań tych NGO, w tym wyzwań dotyczących finansowania;
  • Szczegółowy opis problemu wypalenia w zespołach organizacji;
  • Porównanie sytuacji NGO sprzed i po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie oraz porównanie do całego sektora NGO.

Zapoznaj się z pełnym raportem

Pełny raport, zawierający szczegółowe analizy danych oraz kompleksowe rekomendacje dla sektora społecznego i administracji publicznej, jest dostępny online na stronie fakty.ngo.pl. To niezbędne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych sytuacją organizacji wspierających uchodźców w Polsce oraz dla tych, którzy dążą do lepszego zrozumienia i wsparcia lokalnego sektora społecznego.