Natolin Fellowship Programme – program stypendialny dla osób z Ukrainy

BANER Natolin Fellowship Programme
źródło: www.coleurope.eu

Natolin Fellowship Programme to inicjatywa współfinansowana przez Unię Europejską oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej w ramach projektu EU4YOUTH. Nowy program stypendialny skierowany jest do młodych osób z Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Poniżej szczegóły, które warto poznać przed dołączeniem do procesu aplikacji.

Wieloaspektowy program rozwoju

Celem Natolin Fellowship Programme jest zapewnienie młodym profesjonalistom i badaczom zróżnicowanego programu, który obejmuje warsztaty umiejętności zawodowych, moduły oparte na bazie wiedzy, kursy językowe, mentoring i możliwości praktyk, wspierając tym samym rozwój ich umiejętności miękkich i zwiększając szanse na zatrudnienie. Program oferuje dostęp do odpowiednich możliwości networkingowych, umożliwiając budowanie wartościowych relacji zawodowych.

Wsparcie integracji europejskiej

Poprzez uczestnictwo w Programie, młode osoby z Ukrainy, Mołdawii i Gruzji mogą przyczynić się do procesu dalszej integracji europejskiej swoich krajów. Natolin Fellowship Programme umożliwia im także osadzenie swoich badań w kontekście spraw europejskich z różnych dyscyplin naukowych, w bezpiecznym, akademickim i technologicznie zaawansowanym środowisku.

Wsparcie dla osób z mniejszymi szansami

Program nie tylko angażuje młodych profesjonalistów i badaczy, ale także wspiera osoby z mniejszymi szansami, które borykają się z różnymi przeszkodami, takimi jak niepełnosprawność, różnice kulturowe czy przeszkody ekonomiczne. Natolin Fellowship Programme działa na rzecz eliminacji barier i dyskryminacji, zapewniając równy dostęp do możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla wszystkich uczestników.

Każdy wybrany uczestnik programu otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1 197 EUR. Fundusze te są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i innych potrzeb. Zapewnione jest częściowe finansowanie podróży powrotnej do kraju pochodzenia do kwoty 530 EUR. Wybrani uczestnicy otrzymają także nagrodę w wysokości do 1000 EUR na udział w międzynarodowych konferencjach lub badaniach. Program pokrywa również koszty ubezpieczenia przez cały okres jego trwania.

Rejestracja do programu

Natolin Fellowship Programme oferuje 8-miesięczny program zawodowy, który finansowany jest poprzez specjalne stypendia, co umożliwia udział wszystkim przyjętym uczestnikom i uczestniczkom bez względu na ich sytuację finansową. Aby zakwalifikować się do Programu, osoba wnioskująca musi:

  1. być obywatelem Ukrainy, Mołdawii lub Gruzji;
  2. mieć nie więcej niż 35 lat;
  3. być zapisany na studia doktoranckie na jednym z uniwersytetów na Ukrainie, w Mołdawii lub Gruzji lub być niedawnym (w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów) absolwentem studiów doktoranckich na uniwersytetach w odpowiednich krajach;
  4. posiadać tytuł magistra lub równoważny (240 ECTS); w przypadku absolwentów studiów doktoranckich należy posiadać stopień doktora przyznany przez uniwersytety lub inne instytucje edukacyjne w Ukrainie, w Mołdawii lub Gruzji. Może to obejmować wspólne lub podwójne programy magisterskie / doktoranckie opracowane przez uniwersytety z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji we współpracy z innymi instytucjami w Europie;
  5. znać język angielski (co najmniej poziom B1 lub wyższy, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)).

Jeśli jesteś zainteresowany/-a, pamiętaj, aby przesłać swoją aplikację do 10 maja 2024 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań można pisać na adres: [email protected].