Najnowszy raport Mapuj Pomoc – inicjatywy wsparcia na rzecz ukraińskich uchodźców w Polsce

Przedstawione w raporcie dane pochodzą z aktualizacji, którą zespół Mapuj Pomoc przeprowadził latem 2023 roku. W trakcie tego procesu przeanalizowano informacje dotyczące działalności punktów pomocowych z różnych regionów Polski, które świadczą wsparcie osobom uchodzącym z Ukrainy. Dzięki aktualizacji udało się zweryfikować, kto nadal angażuje się w działania pomocowe, gdzie to robi i w jakiej formie. Sprawdzono także, które placówki zakończyły wcześniej deklarowane projekty, a także które zmieniły charakter swojej działalności na rzecz uchodźców. 

Wyniki raportu

Z raportu wynika, iż sytuacja przedstawiona na mapie pomocy stabilizuje się. 

Z łącznej liczby 1619 zmapowanych placówek do końca sierpnia 2023 działalność utrzymało 1139 punktów. Brak równej dystrybucji pomocy w Polsce widoczny jest we wszystkich udostępnionych statystykach. Większe ośrodki miejskie znacznie przeważają w kwestii oferowanej pomocy. 

Punkty kontynuujące swoją działalność zaczynają specjalizować się w pomocy długofalowej, oferując np. edukację, szkolenia, pomoc prawną, natomiast zamykają się te, które oferowały pomoc doraźną: miejsca noclegowe, pomoc rzeczową, czy transport. 

W całym kraj działa ponad 160 projektów skierowanych do osób z tzw. grup wrażliwych. 1/3 z nich znajduje się w województwie mazowieckim.

Cel i znaczenie procesu mapowania

Mapowanie umożliwia dokładne określenie lokalizacji punktów pomocy, co jest kluczowe dla osób potrzebujących wsparcia. Dzięki dostępowi do dokładnych danych, osoby te mogą znaleźć najbliższy punkt pomocy i uzyskać potrzebne środki oraz usługi.

Mapowanie pozwala organizacjom humanitarnym, rządowym agencjom oraz innym podmiotom na skoordynowanie swoich działań i efektywne rozlokowanie zasobów w odpowiednich miejscach. Zapobiega to nadmiernemu dublowaniu się działań i pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych środków.

Obserwowanie zmieniającej się sytuacji humanitarnej jest kluczowe. Dzięki aktualnym danym, organizacje mogą dostosowywać swoje działania do nowych potrzeb i wyzwań, co przyczynia się do bardziej efektywnej pomocy.

Mapowanie punktów pomocy dostarcza istotnych informacji dla społeczeństwa i mediów na temat dostępności pomocy dla osób w potrzebie. Promuje to większą świadomość społeczną i solidarność, co może prowadzić do większego wsparcia dla działań humanitarnych.

To proces, który pomaga w długoterminowym planowaniu działań humanitarnych. Pozwala na określenie, gdzie istnieje zapotrzebowanie na nowe punkty pomocy i jakie rodzaje wsparcia są najbardziej potrzebne.

W rezultacie mapowanie punktów pomocy w Polsce przyczynia się do bardziej efektywnego i zorganizowanego świadczenia pomocy humanitarnej, poprawy dostępu osób potrzebujących wsparcia do niezbędnych usług i zasobów oraz zwiększenia świadomości społecznej na temat kwestii humanitarnych.

Pobierz i przeczytaj raporty

Poniżej udostępniamy raport główny – ogólnopolski oraz raporty dla poszczególnych województw.

Sprawdź raporty dla poszczególnych województw:

 1. dolnośląskie 
 2. kujawsko-pomorskie
 3. lubelskie
 4. lubuskie
 5. łódzkie
 6. małopolskie
 7. mazowieckie
 8. opolskie
 9. podkarpackie
 10. podlaskie
 11. pomorskie
 12. śląskie
 13. świętokrzyskie
 14. warmińsko-mazurskie
 15. wielkopolskie
 16. zachodniopomorskie