Mapuj Pomoc oficjalnym partnerem UNHCR

Z ogromną radością informujemy, że Mapuj Pomoc to nowy partner UNHCR, the UN Refugee Agency! Współpraca zostało oficjalne uznana przez podpisanie porozumienia Letter of Understanding przez prezeskę Fundacji To Proste i pomysłodawczynię Mapuj Pomoc Monikę Miłowską oraz Kevina J. Allena, Przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce w lutym 2024 roku.

To niezwykle dla nas ważne porozumienie ma na celu ustanowienie oficjalnej współpracy w zakresie mapowania inicjatyw wsparcia osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce. Jesteśmy zaszczyceni, że nasz portal został doceniony jako rzetelne źródło informacji, z którego korzystają zarówno osoby uchodźcze, jak i organizacje, które im pomagają.

Dzięki temu partnerstwu, nasza baza danych będzie teraz udostępniana również innym agendom ONZ, które zasilą ją swoimi informacjami. Jest to ważny krok w kierunku jeszcze lepszej koordynacji działań na rzecz poprawy warunków życia uchodźców.

Współpraca z UNHCR otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju i poszerzenia naszych działań. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej wspierać osoby potrzebujące i działać na rzecz integracji uchodźców w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że to partnerstwo przyniesie wiele pozytywnych zmian i pomoże nam jeszcze lepiej wypełniać naszą misję pomocy. Dziękujemy UNHCR za zaufanie i możliwość współpracy, jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.