List do MSWiA ws. procedury przywracania statusu UKR oraz zmiany przepisów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy 

Na początku grudnia, wraz z 12 innymi organizacjami, podpisaliśmy list Right to Protection Poland skierowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwracając uwagę na istotne problemy związane z utratą statusu UKR po nowelizacji ustawy z 28 stycznia 2023 r.

Poruszony problem

Obecna sytuacja prawna w naszym kraju skutkuje utratą legalności pobytu oraz praw socjalnych dla osób uchodźczych z Ukrainy. Wielu uchodźców utraciło status UKR po dniu 28.01.2023 r., pomimo faktu, że od daty wejścia w życie wskazanej nowelizacji faktycznie przebywały na terytorium Polski. Utrata powyższego statusu powoduje zatrzymanie wypłat zasiłków społecznych z ZUS, a także utrudnienia w dostępie do służby zdrowia. Brak jednoznacznych zasad oraz procedur prawnych przy odzyskiwaniu statusu generuje chaos i niepewność wśród uchodźców.

Rekomendacje

Proponujemy zmianę przepisów w taki sposób, aby w przypadku błędnego pozbawienia osoby z Ukrainy faktycznie przebywającej na terytorium Polski statutu UKR, osoba ta miała możliwość złożenia wniosku o przywrócenie, a nie ponowne nadanie tego statusu. Ponadto rekomendujemy opracowanie prostej, transparentnej procedury przywracania tego statusu. Zwracamy uwagę na brak centralnej bazy danych umożliwiającej skuteczną weryfikację aktualnego statusu pobytu oraz brak przepływu informacji pomiędzy bazami danych w poszczególnych miastach na terenie kraju. Apelujemy o pilne działania, które zabezpieczą stabilność bytową i socjalną osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce.

Przeczytaj pełną treść apelu