iFightDepression – bezpłatne narzędzie psychoedukacyjne do pracy z osobami uchodźczymi    

Jesteś specjalistą lub specjalistką zdrowia psychicznego? Pracujesz na co dzień z osobami uchodźczymi z Ukrainy? A może znasz instytucje i organizacje, które oferują im wsparcie psychologiczne? Jeżeli tak, być może zainteresuje Cię bezpłatne narzędzie iFightDepression. To zestaw specjalistycznych, zbadanych klinicznie warsztatów z katalogu najlepszych praktyk Komisji Europejskiej. Wszystkie oparte są na terapii poznawczo-behawioralnej, dostępne bezpłatnie m.in. w języku ukraińskim i rosyjskim. 

Dołącz do grona 400 specjalistów zdrowia psychicznego, którzy korzystają z iFightDepression 

Przez ostatni rok 400 specjalistów zdrowia psychicznego wdrożyło do swojej praktyki klinicznej warsztaty MHPSS tool.iFightDepression.com. To więcej niż jeden nowy przewodnik po narzędziu dziennie. Znane w Europie ćwiczenia internetowe do własnej pracy z objawami depresji sfinansowała Komisja Europejska. 

Warsztaty były dostępne w Polsce już wcześniej, ale zainteresowanie nimi znacznie wzrosło po kryzysie uchodźczym w naszym kraju i uruchomieniu programu pomocowego Mental Health Support for Ukrainian Refugees (MESUR). Okazało się, że specjalistom zdrowia psychicznego trudno jest wspierać pacjentów w procesie zdrowienia, jeśli nie znają ich rodzimego języka. Pomocne okazało się narzędzie, które pozwoliło na korzystanie ze specjalistycznych ćwiczeń dostępnych nie tylko w języku polskim, ale też ukraińskim czy rosyjskim.

Warto podkreślić, iż iFightDepression co prawda służy do samodzielnej pracy, ale dostęp do platformy daje psycholog, psychoterapeuta, lekarz, interwent kryzysowy lub asystent zdrowienia. Narzędzie tool.iFightDepression.com, podobnie jak strona internetowa iFightDepression.com, należy do kategorii znanej jako MHPSS, czyli „Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne”. 

Wykryj symptomy depresji – bezpłatny autotest 

W wielu krajach standardowe testy kwestionariuszowe wykrywające symptomy depresji są dostępne w niemal każdej przychodni, w Polsce niestety nie. Komisja Europejska sfinansowała powstanie takiego kwestionariusza w języku ukraińskim i rosyjskim. Podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu w jakiejkolwiek innej sprawie pacjent może mieć już ze sobą wypełniony w poczekalni formularz, który lekarz przy okazji wizyty zinterpretuje. Jeżeli kwestionariusz zasugeruje depresję, lekarz rodzinny może wykorzystać tę informację w procesie diagnostycznym i ewentualnie podjąć leczenie albo zalecić pacjentowi wizytę u innych specjalistów. 

Zanim w Polsce taka praktyka stanie się standardem, już dziś możemy korzystać z bezpłatnego, ogólnie dostępnego narzędzia. Niektóre osoby zaglądają na stronę i wypełniają autotest na depresję PHQ-9 w czyimś imieniu. Nie biorą w ten sposób udziału w cyfrowym warsztacie. Do bezpłatnych warsztatów dostęp daje jedynie specjalista MHPSS. Narzędzie iFightDepression oparte jest na treściach pochodzących z terapii poznawczo-behawioralnej, która w Europie w krajowych wytycznych dotyczących leczenia depresji wymieniana bywa jako podstawowy filar leczenia obok psychofarmakoterapii. Dlatego w Polsce w pierwszej kolejności narzędziem zainteresowali się licencjonowani psychoterapeuci skupieni w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

iFightDepression – dostępne warsztaty 

Co oferuje iFightDepression? Zestaw warsztatów, których dokładny opis znajdziecie poniżej. 

  • Warsztaty 1 i 3 uczą techniki aktywizacji behawioralnej z wykorzystaniem dzienniczka aktywności i ćwiczenia z planowania pozytywnych działań z wyprzedzeniem. Ich celem jest pomoc pacjentom w zwiększeniu aktywności i intencjonalnym podejmowaniu pozytywnych działań.
  • Warsztat  nr 2 zajmuje się zaburzeniami snu często związanymi z depresją, które jak wykazano, mogą być łagodzone przez interwencje cyfrowej.
  • Warsztat 4 przeprowadza z użytkownikami trening rozwiązywania problemów i umożliwia podział dużego zadania na możliwe do opanowania podetapy.
  • Warsztaty 5 i 6 koncentrują się na negatywnych przekonaniach i nabywaniu alternatywnych wzorców myślenia. Jest to klasyczna treść CBT i chociaż korzyści z zastosowania tej techniki samodzielnie nie zostały udowodnione ponad wszelką wątpliwość, to jej skuteczność w połączeniu z innymi opisanymi metodami uważa się za dobrze ugruntowaną.
  • Warsztat 7 (dodatkowy) dla dorosłych dotyczy zdrowego stylu życia i zarządzania depresją w miejscu pracy.
  • Warsztat 8 (dodatkowy) dla młodzieży dotyczy lęku społecznego i  budowania więzi.
  • Warsztaty 9 i 11 (dodatkowe) przeznaczone są dla osób z doświadczeniem uchodźczym. Wspierają je w radzeniu sobie z traumą, żałobą i budowaniem sprężystości psychicznej oraz rezyliencji. 

Psychoedukacja w szkole

iFightDepression nie zastępuje leczenia, ale może towarzyszyć zdrowieniu. Zastosowanie tego narzędzia psychoedukacyjnego cały czas się poszerza. Do korzystania z iFightDepression zachęca się m.in. nauczycieli i pedagogów. Powodem jest przedłużająca się trudna sytuacja uczniów z Ukrainy uczących się w Polsce i niemalejący kryzys zdrowia psychicznego już wcześniej odzwierciedlający się w polskich szkołach. Narzędzie można przełączać z języka polskiego na ukraiński, angielski i inne języki. Program pomaga nauczycielom w rozmawianiu o trudnościach uczniów. Może być przydatny w codziennej pracy dla tych, którzy chcą aktywnie odpowiadać na przejawy kryzysu zdrowia psychicznego w swoim środowisku i sprzyjać zdrowiu uczniów. Z iFightDepression można także wykorzystać jako element profilaktyki w szkolnych gabinetach psychologicznych i pedagogicznych. 


Artykuł powstał na bazie informacji udostępnionych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.