Dołącz do Akademii Antydyskryminacyjnej

baner akademia antydyskryminacyjna

Polska Akcja Humanitarna organizuje nowy, w pełni darmowy program edukacyjny: Akademia Antydyskryminacyjna dla sektora humanitarnego. Serdecznie zachęcamy Was do uczestnictwa, poniżej najważniejsze informacje.

Dowiedz się więcej i zgłoś się już dzisiaj!

Akademia jest skierowana do osób działających w sektorze humanitarnym, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach o charakterze pomocowym. Celem cyklu jest uwrażliwienie na to, w jaki sposób dyskryminacja, uprzedzenia i stereotypy wpływają na wsparcie, którego udzielamy. Poprzez serię 10 zdalnych spotkań oraz jednego stacjonarnego szkolenia organizatorzy chcą edukować na temat grup szczególnie narażonych na dyskryminację w kontekstach humanitarnych. Poruszone zostaną takie tematy jak rasizm, romofobia, islamofobia, homofobia oraz dyskryminacja ze względu na wiek, płeć oraz niepełnosprawność.

Rejestracja

grafika dołącz do Akademi antydyskryminacyjnej

Do Akademii można dołączyć przez cały okres trwania cyklu, uczestnicząc w całości lub w jednym spotkaniu zdalnym. Spotkania będą odbywać się co 2-3 tygodnie w czwartki od 12:00 do 13:30 (poza webinarem dnia 20.06.2024 z Celiną Kretowską-Adamowicz, który odbędzie się w godzinach od 13:00 do 14:30). Części wykładowe spotkań będą nagrywane i udostępniane mailowo zapisanym osobom, a sesja pytań i odpowiedzi będzie dostępna tylko dla osób obecnych na webinarze. Webinary będą miały formułę: 1h wykładu + 0,5h sesja pytań i odpowiedzi (poza webinarem 4 z Elmim Abdi, który będzie miał formę wywiadu). Osoby uczestniczące w webinarach będą mogły pobrać certyfikat po każdym z wydarzeń. Osoby, które wezmą udział w co najmniej 8 webinarach, dostaną dyplom ukończenia Akademii Antydyskryminacyjnej.

Aby dołączyć do Akademii Antydyskryminacyjnej, wypełnij formularz. Dzięki niemu otrzymasz przypomnienia o kolejnych webinarach i linki do rejestracji na poszczególne wydarzenia.

Pomysłodawczyni Akademii, koordynatorka merytoryczna i prowadząca webinary: Kalina Kabat, Polska Akcja Humanitarna

Szkolenie stacjonarne

3-dniowe szkolenie stacjonarne planowane jest w pierwszej połowie września 2024 r. Pierwszeństwo udziału w nim będą miały osoby, które uczestniczyły w co najmniej 8 webinarach. Organizatorom zależy na tym, by spotkanie stacjonarne obejmowało inne treści niż te, które pojawią się podczas zdalnych spotkań, niemniej ich treść/wiedza w nich zawarta będzie przydatna podczas szkolenia stacjonarnego.