Zajęcia z krótkiej interwencji (SBI) dla osób pracujących z uchodźcami z Ukrainy

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza osoby pracujące z osobami uchodźczymi z Ukrainy do udziału w zajęciach dotyczących krótkiej interwencji (integrated screening and brief intervention – SBI) w obszarze profilaktyki chorób niezakaźnych.

Szczegóły Szkolenia

W ramach międzynarodowego projektu badawczo-edukacyjnego PEACHD (Piloting European Action on Cancer Health Determinants: Integrated cancer prevention through lifestyle risk factors – Adapting and operationalising the BRIEF approach), WUM przeprowadzi wykłady i warsztaty, które mają na celu eliminację czynników ryzyka chorób niezakaźnych, w tym nowotworowych. Szkolenia obejmą:

  • Wykład i warsztaty w zakresie krótkiej interwencji (SBI): Zajęcia skierowane są do 80 osób pracujących z uchodźcami z Ukrainy.
  • Zajęcia szkoleniowe dla ukraińskich psychologów i terapeutów: 50 ukraińskich specjalistów pracujących z uchodźcami wewnętrznymi na Ukrainie.
  • Krótkie interwencje edukacyjne: Działania korygujące i motywujące do zmiany zachowań stanowiących czynnik ryzyka zachorowań na choroby niezakaźne, w tym nowotwory.

Projekt PEACHD

zdjęcie uczestników ze spotkania w Barcelonie
14-15.02.2024 r., Barcelona. Uczestnicy projektu w ramach spotkania inauguracyjnego PEACHD (Piloting European Action on Cancer Health Determinants).

Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Marcina Wojnara z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM będzie koordynował wdrażanie krótkiej interwencji w środowiskach uchodźców z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Projekt jest realizowany we współpracy z międzynarodowymi partnerami, w tym m.in. Hospital Clinic De Barcelona, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Uniwersytetem Karola w Czechach. Zadanie finansowane jest ze środków Komisji Europejskiej (EU4Health Programme) i trwa od 2024 do 2026 roku.

Rejestracja i więcej Informacji

Osoby zainteresowane udziałem w kilkugodzinnym szkoleniu zakończonym rozdaniem świadectw ukończenia wydanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń drogą mailową do 31 lipca 2024 na adres: [email protected].

Więcej informacji o projekcie PEACHD można znaleźć na stronie: www.peachd4health.eu.

Zapraszamy do udziału!