Wypełnij ankietę i opowiedz o potrzebach finansowych Twojej organizacji

splecione dłonie na biało-żółtym tle symbolizujące pomoc

Rok po przeprowadzeniu ankiety na temat potrzeb w zakresie finansowania, Grupa Robocza ds. Pozyskiwania Funduszy, zrzeszająca organizacje należące do NGO Forum „Razem” i Planu Działań na Rzecz Uchodźców (RRP), w tym Mapuj Pomoc, przeprowadza nowy kwestionariusz.

Do kogo skierowana jest ankieta?

Ankieta jest przede wszystkim skierowana do organizacji krajowych, w tym organizacji prowadzonych przez uchodźców i diaspory.

Jaki jest cel ankiety?

  • Zidentyfikowanie obecnych źródeł finansowania
  • Określenie potrzeb i istniejących luk
  • Zapewnienie większego wsparcia ze strony władz krajowych i innych kluczowych podmiotów

Poufność danych

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie do tego ćwiczenia. Żadne dane dotyczące poszczególnych osób lub organizacji nie zostaną udostępnione bez wcześniejszej zgody.

Prośba o wypełnienie ankiety

Prosimy o wypełnienie i przesłanie ANKIETY do 16 czerwca 2024 r., do godziny 23:59. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania pomocy podczas wypełniania ankiety, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Z góry dziękujemy za Waszą pomoc!