300+ na szkolną wyprawkę. Ruszył nabór wniosków w programie „Dobry Start”

dzieci w szkole

Od 1 lipca 2024 r. rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”. Świadczenie to przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia. Celem programu jest wsparcie finansowe rodziców przy zakupie szkolnej wyprawki, czyli podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych.

Jak złożyć wniosek 300+

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 listopada 2024 r. Można wybrać jedno z dogodnych rozwiązań.

  1. Aplikacja mZUS: Dostępna do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store. Po pobraniu aplikacji należy ją połączyć z profilem na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
  2. Bankowość elektroniczna: Wiele banków umożliwia złożenie wniosku bezpośrednio poprzez swoje systemy bankowości internetowej.
  3. Portal Emp@tia: Można również skorzystać z rządowego portalu Emp@tia.

Rodzice muszą podać numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku pełnoletnich uczniów, którzy nie są na utrzymaniu rodziców, możliwe jest samodzielne złożenie wniosku.

Kiedy można liczyć na wypłatę świadczenia?

Wnioski złożone do 31 sierpnia 2024 r. gwarantują wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września 2024 r. Wnioski złożone po tej dacie będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy.

300+ dla osób z Ukrainy

1 lipca 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady przyznawania świadczenia „Dobry Start” osobom z Ukrainy. Otrzymanie dofinansowanie na wyprawkę wciąż będzie możliwe, ale pojawił się konkretny wymóg: dziecko musi uczęszczać do przedszkola lub szkoły należącej do polskiego systemu oświaty. Zmiany te będą obowiązywać od roku szkolnego 2025/2026.

Dodatkowe informacje

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje również dzieciom w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym wychodzącym z pieczy zastępczej. W tych przypadkach wniosek może złożyć rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Wnioski o świadczenie można składać jedynie drogą elektroniczną, a cała korespondencja dotycząca wniosku dostępna jest na profilu PUE ZUS. W razie potrzeby skorygowania wniosku, należy zalogować się na swój profil na portalu PUE ZUS i postępować zgodnie z instrukcjami.

Program „Dobry Start” 300+ to istotne wsparcie finansowe dla rodzin przygotowujących dzieci do nowego roku szkolnego. Elektroniczny sposób składania wniosków oraz szeroki zakres wsparcia obejmujący także dzieci z niepełnosprawnością i osoby usamodzielniane, sprawiają, że jest to program łatwo dostępny dla wielu rodzin. Zachęcamy do skorzystania z tego wsparcia i składania wniosków w terminie, aby uzyskać świadczenie na czas.


Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące programu, możesz skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub wysłać e-mail na adres: [email protected]. Pomoc można również uzyskać we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS. ​