Projekt zmiany ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy przyjęty – najważniejsze rozwiązania

symbol prawa projekt zmiany ustawy pomocowej dla obywateli ukrainy

30 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Poniżej najważniejsze informacje na temat nowych rozwiązań, istotnych dla osób uchodźczych z Ukrainy.

Wsparcie dla Ukrainy

Przedłużenie obowiązywania rozwiązań prawnych: Projektowana ustawa przedłuża obowiązywanie szczególnych rozwiązań prawnych, przewidzianych w ustawie z 12 marca 2022 r., do 30 września 2025 r. Jest to realizacja dostosowania prawa krajowego do dyrektywy o tymczasowej ochronie oraz wydanej na jej podstawie decyzji Rady UE.

Co się zmienia?

  1. Przedłużenie legalności pobytu: Legalność pobytu obywateli Ukrainy będzie przedłużona do 30 września 2025 roku, a od przyszłego roku możliwa będzie zmiana statusu pobytu z ochrony tymczasowej na pobyt czasowy na okres 3 lat.

Aby osoba z Ukrainy mogła zmienić swój status pobytowy na pobyt czasowy, będzie musiała spełnić określone warunki:

  • uzupełnić i zaktualizować wszystkie niezbędne dane w bazie PESEL UKR w organie gminy.;
  • złożyć elektroniczny wniosek do wojewody o zmianę statusu pobytowego;
  • mieć aktywny status UKR zarówno w dniu 4 marca 2024 roku, jak i w dniu składania wniosku;
  • służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie wniosą sprzeciwu w sprawie zmiany statusu pobytowego.

2. Zmiany w systemie wsparcia: Od 1 lipca 2024 roku zmieni się system wsparcia dla obywateli Ukrainy. Finansowanie pomocy związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy będzie możliwe jedynie na podstawie umowy z właściwym wojewodą lub samorządem.

3. Nowe zasady udziału w kosztach: Zmienią się zasady udziału w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, a niektóre wsparcia finansowe zostaną wygaszone (finansowanie wykonywania fotografii do dokumentów oraz jednorazowe świadczenia 300 PLN).

4. Obowiązek szkolny dla dzieci: Wprowadzony zostanie obowiązek szkolny dla dzieci obywateli Ukrainy, związany z wypłatą świadczenia „800+”.

5. Dodatkowe kategorie cudzoziemców: Ochroną tymczasową objęte zostaną także małoletnie dzieci obywateli Ukrainy oraz małoletnie dzieci małżonków obywateli Ukrainy bez obywatelstwa ukraińskiego.

6. Utrzymanie wsparcia dla osób narażonych na podwójne wykluczenie: m.in osób z niepełnosprawnościami, starszych osób (kobiet 60+ i mężczyzn 65+), kobiet w ciąży lub osób wychowujących dziecko do 12 mięsiąca życia, rodzin wielodzietnych.

7. Wdrożenie specjalnego programu usamodzielniającego dla osób opuszczających miejsca zbiorowego zakwaterowania.  

8. Świadczenie usług psychologicznych: Umożliwione zostanie świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób uchodźczych przez osoby z Ukrainy posiadające odpowiednie wykształcenie uzyskane w swoim kraju.

    Nowe rozwiązania wejdą w życie od 1 lipca 2024 roku.