Projekt PRIME szuka osób z Ukrainy do udziału w badaniu!

ludzie wypełniający ankietę

PRIME to projekt realizowany na poziomie Unii Europejskiej przez konsorcjum instytucji badawczych, takich jak Mixed Migration Centre, Migration Policy Centre i innych. Za polską część odpowiada Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (link do strony projektu: https://migrationpolicycentre.eu/prime/protecting-irregular-migrants/#whatWeWantToUnderstandRow )

Celem projektu jest zgromadzenie danych oraz opracowanie strategii politycznych umożliwiających kształtowanie bardziej zrównoważonej polityki dotyczącej niereguralnych migrantów.

Żeby je wypracować, PRIME przeprowadza badania ilościowe, ustrukturyzowaną analizę polityki i wywiady jakościowe z migrantami o zarówno uregulowanym jak i nieuregulowanym  statusie, pracodawcami, podmiotami politycznymi i wyborcami w ośmiu krajach europejskich. Analizuje to, w jaki sposób doświadczenia migrantów są kształtowane przez krajowe instytucje społeczno-gospodarcze (w tym krajowe regulacje rynku pracy instytucje opieki społecznej), politykę migracyjną oraz działania migrantów i obywateli.  Bada konflikty interesów, które pojawiają się w procesie kształtowania polityki wobec nieregularnych migrantów, żeby zaproponować strategie dla skuteczniejszego kształtowania polityki z korzyścią zarówno dla migrantów, jak i społeczności przyjmujących. 

Weź udział w badaniu!

Chętni do wzięcia udziału w wywiadzie porozmawiają m.in. o dostępie do służby zdrowia, rynku pracy, edukacji. Poszukiwane są osoby:

  • z Ukrainy
  • które przebywają w PL min. 3 miesiące / max. 3 lata
  • mają ukończone 18 lat

Wywiad jest anonimowy, trwa ok. 30-45 min, może być przeprowadzony online, jak i na żywo. Udział w wywiadzie jest wolontaryjny. 

Jeśli jest Pan/Pani chętna wziąć udział w badaniu, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

Zachęcamy do udziału!