Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Mickiewicza 45
Kod pocztowy
 • 37-600
Miejscowość
 • Lubaczów
Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Główny obszar działań
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
E-mail
 • poradnia@powiatlubaczowski.pl
Telefon
 • 16 632 13 78
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • podkarpackie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj oferowanych usług
 • Psycholog
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie zatrudnia doświadczonych psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Co roku przyjmuje ponad tysiąc osób. Diagnozuje, wskazuje odpowiednie do możliwości ucznia formy pomocy, orzeka o kierowaniu do odpowiednich form kształcenia, udziela konsultacji, prowadzi terapie logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz warsztaty i treningi problemowe dla uczniów i nauczycieli.