Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdańsku

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • pl. Ks. Prałata Jana Gustkowicza 13
Kod pocztowy
 • 80-543
Miejscowość
 • Gdańsk
Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Główny obszar działań
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
 • Pomoc administracyjno - prawna
 • Noclegownie / Czasowe miejsca pobytu
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
E-mail
 • mopr@gdansk.gda.pl
Telefon
 • 58 511 01 21, 58 511 01 22
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • pomorskie
Rodzaj oferowanych usług
 • Pomoc prawna
 • Psycholog
 • Nocleg
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Specjaliści OIK służą wsparciem:

  • w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka (przemoc, próby samobójcze, klęski żywiołowe),
  • w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów (nadużycia seksualne, uzależnienie),
  • w sytuacjach trudnych psychologicznie (utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty rodzinne, bezrobocie),
  • osobom przeciążonym psychicznie, żyjącym w stanie przewlekłego stresu,
  • osobom przeżywającym nagłą niekorzystną zmianę w życiu (ciężka choroba, zdrada partnerska, utrata pracy).

  W razie zagrożenia zdrowia, życia, bezpieczeństwa – Ośrodek zapewnia schronienie w hostelu interwencyjnym, pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz socjalną.