Powrót do mapy

MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

OFERUJĘ POMOC
·
Cześnikowska 18, Poznań, Polska
Powrót do mapy

MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

OFERUJĘ POMOC
·
Cześnikowska 18, Poznań, Polska
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie. Udzielając wsparcia w zakresie indywidualnych problemów kierujemy się zasobami i możliwościami osoby lub rodziny. Pomagamy w tym, co możliwe jest do osiągnięcia przez rodzinę, za jej zgodą i przy aktywnym Jej udziale oraz z poszanowaniem Jej prawa do samostanowienia.

Oferujemy wsparcie specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i zasobów oraz usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi. Organizujemy zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizujemy społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajmujemy się również sprawami z zakresu potwierdzania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczeniami niepieniężnymi i pieniężnymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu opłaca z funduszów UNICEF sprzęt medyczny. Program skierowany jest przede wszystkim do ukraińskich dzieci.

Kategoria pomocy

Informacja
Informacja
 • Informacje ogólne
 • Praca
Inne formy pomocy
Inne formy pomocy
 • Transport
Pomoc rzeczowa
Pomoc rzeczowa
 • Czystość i higiena
 • Lekarstwa / Środki opatrunkowe
 • Sprzęt medyczny / rehabilitacyjny
Praca
Praca
  Prawo i formalności
  Prawo i formalności
   Wsparcie finansowe
   Wsparcie finansowe
    Państwo / Region:
    • Polska
    • wielkopolskie

    Do kogo skierowana jest pomoc

    Grupa wiekowa
    • Dzieci
    • Młodzież
    • Dorośli
    • Osoby starsze
    Wsparcie grup wrażliwych
    • Osoby z niepełnosprawnościami
    • Rodziny wielodzietne
    • Samodzielny rodzic
    • Osoby przewlekle chore

    Szczegóły działalności

    Forma działalności prawnej
    • administracja publiczna
    Sposób prowadzenia działań
    • stacjonarnie
    Pomoc oferowana w języku
    • polski
    • ukraiński
    Czas prowadzenia działań
    • działanie stałe

    Kontakt

    Strona www organizacji
    Profil w mediach społecznościowych
    Adres
    Data ostatniej aktualizacji danych
    • 8 sierpnia 2023

    Komentarze

    Dodaj komentarz

    Komentarze

    Dodaj komentarz