Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Rynek Główny 17
Kod pocztowy
 • 43-600
Miejscowość
 • Jaworzno
Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Główny obszar działań
 • Instytucja kultury / biblioteka
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
Strona www organizacji
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
E-mail
 • poczta@biblioteka.jaw.pl
Telefon
 • (32) 751-91-92
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • śląskie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Nauka języka polskiego
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci
 • Inne szkolenia
 • Inne
Usługi - inne
 • Cyfrowe Centra Edukacji: Pomoc uczniom i uczennicom z Ukrainy w nauce. Zajęcia w bibliotekach prowadzone przez nauczyciela mówiącego po ukraińsku.
Czas prowadzenia działań
 • działanie czasowe
Początek działań
 • 01/01/2023
Koniec działań
 • 30/06/2023
Opis działań
 • Najważniejsze informacje: 

  • nauka języka polskiego
  • wsparcie w nauce uczniów z Ukrainy (nauczyciel mówiący po ukraińsku, komputery i ipady, zarówno szkoła online, jak i polski system oświaty)
  • dodatkowe zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (programowanie, majsterkowanie, zajęcia muzyczno-ruchowe, plastyczne, ogólnorozwojowe i in.)
  • wszelkie działania odbywają się w bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie

  Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży przybyłym do Polski z Ukrainy w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami.

  Partnerami w realizacji projektu są biblioteki publiczne, wyłonione w drodze konkursu. To w nich odbywają się zajęcia dodatkowe oraz tworzone są Cyfrowe Centra Edukacji, czyli centra nauki dla ukraińskich dzieci, w których uczniowie mogą uzyskać pomoc nauczyciela mówiącego po ukraińsku (zarówno dzieci, które uczą się w szkole online, jak i w polskim systemie edukacji).

  Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie projektu: https://bibliotekidlaukrainy.org.pl/biblioteka-dla-wszystkich/