“Учні-біженці в польських школах” – підсумки та висновки звіту Центру громадянської освіти

dzieci w szkole

Звіт “Учні-біженці в польських школах. Де ми знаходимося напередодні наступного навчального року?” є результатом другої хвилі дослідження, ініційованого Центром громадянської освіти (CEO). Проєкт, реалізований польсько-українською командою дослідників, зосереджується на шкільних спільнотах, частиною яких є учні з України. Мета полягала в тому, щоб зрозуміти їхні потреби, виклики та розробити підтримку для шкіл. Нижче подаємо найважливіші висновки із 112-сторінкового звіту. Ми також рекомендуємо Вам ознайомитися з повним текстом або його коротким підсумком на сайті CEO.

Ситуація учнів з України в польській системі освіти. Висновки звіту

У звіті розглядається ситуація учнів-біженців з України в польських навчальних закладах. Дослідження мало на меті з’ясувати виклики та потреби шкіл, які приймають українських учнів. Результати свідчать про те, що хоча українські школярі цінують освіту в Польщі, вони стикаються з численними проблемами. Серед них – перевантаження кількістю завдань, мовні труднощі, культурні відмінності та прояви ксенофобії.

Ці та інші найважливіші висновки зі звіту ми включили до списку нижче: 

  1. Досвід українських школярів. На вищезгаданий досвід перевантаження впливає не лише кількість обов’язків у новій системі, але, перш за все, необхідність навчатися у двох системах, що є щоденною реальністю багатьох школярів. До цього додається стрес адаптації до нового середовища, мовні та культурні бар’єри, а також, на жаль, переживання неприязні з боку інших дітей.
  2. Перспектива директорів та вчителів – прагнення до “нормальності”. Через півтора року після приїзду перших учнів з України вчителі та директори шкіл часто ставляться до українських учнів так само, як і до польських. У такий спосіб вони хочуть якось прискорити асиміляцію і повернення до докризових норм. Проте акцент на асиміляції може призвести до маргіналізації (виключення) українських учнів. Потрібен більш індивідуалізований підхід та системні рішення, які враховують специфічні потреби учнів з України.
  3. Розділення замість інтеграції. Однією з важливих проблем є розділення учнів, зокрема, окремі класи для іншомовних учнів. У багатьох школах польські та українські учні навчаються окремо. Такий підхід перешкоджає інтеграції. Найкращі результати дають змішані класи, сприяючи взаєморозумінню та повазі.
  4. Виклики, пов’язані з підготовчими відділеннями. Хоча підготовчі відділення є важливими в процесі інтеграції, у своєму нинішньому вигляді вони призводять до ізоляції українських учнів. Їм бракує заходів, які сприяють інтеграції, що веде до поділу дітей і конфліктів на національному підґрунті.
  5. Вивчення польської мови та інші освітні проблеми. Польська мова є викликом для багатьох українських учнів. Хоча доступні додаткові мовні заняття, їх ефективність обмежена різними факторами, такими як невідповідні години занять чи відсутність належним чином підготовлених вчителів. Водночас, саме вивчення польської мови та навчання у змішаних класах є вирішальними для навчальних досягнень. Значними перешкодами на шляху до освітніх досягнень, як зазначено у звіті, є відчуття тимчасовості, економічні труднощі та вже згадане поєднання навчання у двох системах – польській та українській.
  6. Виклики для вчителів: вчителі часто не відчувають себе достатньо підготовленими до роботи з мультикультурними класами. Розглядають різноманітність як тягар, а не як додаткову цінність. Також було відзначено труднощі з відповідним оцінюванням учнів у контексті, враховуючи їхні особливі потреби та культурне походження.
grafika wesprzyj nas UA

Потрібні системні зміни

Детальне ознайомлення зі звітом дасть змогу краще зрозуміти конкретні приклади та низку інших проблем, таких як недостатній доступ до культурних асистентів або страх перед зростаючою різноманітністю суспільства. Висновки звіту свідчать про необхідність, серед іншого:

  • запровадження системних заходів для сприяння інтеграції та протидії відчуженню,
  • краща підготовка вчителів до роботи в мультикультурному середовищі,
  • адаптація методики навчання до потреб учнів-біженців,
  • створення системи моніторингу ефективності освітніх заходів для різних груп дітей.

Ми рекомендуємо Вам прочитати звіт повністю. Якщо Ви вчитель, мати чи батько, адміністратор школи або просто небайдужий громадянин, прочитавши цей звіт, Ви отримаєте важливі поради про те, як підтримати учнів-біженців у їхній освітній подорожі.

Звіт “Учні-біженці в польських школах. Де ми знаходимося напередодні наступного навчального року?” був розроблений в рамках проєкту, який реалізується у співпраці з Plan International та фінансується UKAid. З польською та англійською версіями тексту, а також його коротким підсумком можна ознайомитися на сайті Центру громадянської освіти