Відповідь Міністерства внутрішніх справ та адміністрації на звернення щодо статусу UKR

У грудні минулого року ми разом з дванадцятьма неурядовими організаціями підписали лист від Right to Protection Poland (БФ “Право на захист” Польща) до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, в якому спільно закликали до термінових дій уряду в питанні правового захисту та безпеки біженців з України. У відповіді Міністерства від 30.01.2024 р. R2P Poland отримало інформацію про те, що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації надіслало рекомендації до воєводських управлінь з проханням передати їх для застосування органам влади гмін, у зв’язку із сумнівами щодо:

 1. порядку дій у випадку подання заяви на отримання номера PESEL зі статусом UKR особами з України або 
 2. повторного надання статусу UKR особі з України, яка користується тимчасовим захистом на території іншої ніж Польща країни-члена Європейського Союзу.

Читайте більше: Спільне звернення до термінових дій з боку польського уряду для забезпечення правового захисту та безпеки біженців з України у Польщі

З рекомендацій Міністерства внутрішніх справ та адміністрації можна зробити наступні висновки:

 1. Наявність тимчасового захисту в іншій державі-члені ЄС не може бути єдиною підставою для відмови у присвоєнні номера PESEL зі статусом UKR, а також для повторного присвоєння статусу UKR чи відновлення статусу UKR. 
 2. При цьому не вимагається, щоб особа з України перед прибуттям до Польщі офіційно відмовилася від тимчасового захисту, наданого в іншій країні, та надала відповідну довідку. 
 3. Права, які особа з України мала в іншій державі-члені ЄС, в якій вона раніше користувалася тимчасовим захистом, скасовуються.
 4. Подання особою з України заяви до будь-якого органу влади гміни на присвоєння номера PESEL зі статусом UKR або відновлення статусу UKR у реєстрі PESEL призведе до передачі цієї інформації до реєстру громадян України, який ведеться Головнокомандувачем Прикордонної служби (відповідно до частини 3 статті 3 Спеціального закону), для оновлення даних. 
 5. Інформація про початок користування тимчасовим захистом в Польщі також буде передана з вищезазначеного реєстру на платформу ЄС TPP, в результаті чого буде повідомлено інші держави-члени ЄС про те, що Польща взяла на себе відповідальність за надання тимчасового захисту даній особі.
 6. В якій країні громадянин України користується тимчасовим захистом визначає дата реєстрації його як особи, яка користується тимчасовим захистом в даній країні. Якщо дата первинної або повторної реєстрації в Польщі, тобто дата присвоєння номера PESEL зі статусом UKR, повторного присвоєння статусу UKR або відновлення статусу UKR в реєстрі PESEL, є пізнішою за дату реєстрації цієї особи, як особи, що користується тимчасовим захистом в іншій країні-члені ЄС, слід вважати, що дана особа користується тимчасовим захистом в Польщі. 
 7. Дата зміни під час надання статусу UKR в реєстрі PESEL вказує на те, з якого часу особа перебуває (вперше або повторно) під тимчасовим захистом в Польщі.
 8. Для правильного відображення періоду, протягом якого іноземець користується тимчасовим захистом в Польщі, при повторній реєстрації статусу UKR (повторне присвоєння статусу UKR або відновлення статусу UKR) в реєстрі PESEL, в якості дати зміни потрібно обов’язково зазначити дату повторного надання статусу UKR.
 9. Окремим питанням залишається автоматична зміна статусу UKR на NUE для осіб з України, які станом на 28 січня 2023 року були зареєстровані як особи, які користуються тимчасовим захистом в іншій державі-члені ЄС, хоча вони не повинні втрачати статус UKR у зв’язку з подальшим отриманням тимчасового захисту в Польщі.

У випадку проведення органом гміни перевірки, наприклад, у зв’язку із запитом від суб’єкта, що надає послуги, зазначеного в Спеціальному законі, та виявленні вищезазначеної обставини, безперервність статусу UKR повинна бути відображена в реєстрі PESEL. Використовуючи режим реєстрації зміни даних, необхідно вказати в якості дати зміни – дату втрати статусу UKR, тобто 28 січня 2023 року. Така дата повинна бути обов’язково заповнена. 

Потім ці дані будуть перевірені Головним управлінням прикордонної служби, і якщо буде підтверджено, що дата зміни зазначена 28 січня 2023 року, і одночасно вона є пізнішою за дату реєстрації в іншій державі-члені ЄС, то відбудеться автоматичне відновлення прав в реєстрі.

За вирішені можна вважати наступні питання:

 1. Визначено процедуру відновлення статусу UKR з правильною датою;
 2. У разі помилкового позбавлення особи з України, яка фактично перебуває на території Польщі, статусу UKR, ця особа тепер має можливість подати заяву про відновлення, а не про повторне надання цього статусу

Оцінюючи заходи, вжиті Міністерством внутрішніх справ та адміністрації на системному рівні та в окремих випадках, слід визнати, що отримана 30.01.2024 року відповідь не є повністю задовільною та не повною мірою вирішує проблеми, порушені в листі від 5.12.2023 року. Подальша адвокаційна діяльність може бути розглянута в таких питаннях:

 1. Відсутність письмового рішення для осіб, які були позбавлені PESEL UKR;
 2. Відсутність центральної бази даних на національному рівні, де можна було б перевірити поточний статус перебування осіб з України, а також відсутність обміну інформацією між базами даних в окремих містах країни.

Завантажте тексти документів повністю