PoMOCna Kawa — cykl spotkań Mapuj Pomoc

27 września, we wtorek o godz. 10:00 Mapuj Pomoc rozpoczęła specjalny cykl spotkań online “PoMOCna kawa”. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkie osoby, które pracują w organizacjach i instytucjach działających na rzecz uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy na terenie naszego kraju!

PoMOCna Kawa – co to takiego? 

Cykl spotkań „PoMOCna Kawa” powstał z myślą o stworzeniu przestrzeni do zapoznania się, wymiany doświadczeń i informacji, a także współpracy pomiędzy osobami zaangażowanymi w działania pomocowe na rzecz uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. W małych grupach będziemy mieli okazję porozmawiać o codziennych trudnościach oraz wyzwaniach – o tym, w jaki sposób udaje nam się „przenosić góry” i radzić sobie z różnorodnymi problemami. 

Spotkania będą odbywać się co wtorek, online, przy porannej kawie. Będą mieć charakter nieformalny, po to, abyśmy mogli w komfortowych warunkach poznawać się, opowiadać o swoich działaniach, identyfikować aktualne potrzeby i wypracować potrzebne rozwiązania. 

Głos Mapuj Pomoc

W związku z tym, że tworzymy największą, ogólnopolską bazę punktów pomocy dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, na bieżąco poznajemy główne potrzeby placówek pomocowych. Dlatego też uważamy za niezwykle istotne zwrócenie uwagi na właśnie te kwestie. Chcemy wzmocnić głos mniejszych, lokalnych organizacji, zwiększyć ich widoczność i ułatwić im poszukiwanie potrzebnego wsparcia. Dlatego też będziemy informować odpowiednie instytucje o problemach naszych partnerów i prosić o pomoc w ich imieniu. Chcemy być głosem Mapuj Pomoc!

Mapowanie potrzeb – dołącz do nas!

Na „PoMOCną Kawę” zapraszamy zatem wszystkie osoby z organizacji pozarządowych i lokalnych instytucji, które prowadzą ośrodki pomocy, punkty recepcyjne, placówki edukacyjne, świetlice środowiskowe, noclegownie, transporty z pomocą humanitarną oraz wszystkie inne formy działalności wspierające uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy.

Wiemy, że za działaniami pomocowymi kryją się utrudnienia, które rzadko dostrzegane są z zewnątrz. Są to problemy wspólne dla wielu organizacji. Dotyczą one kwestii pomocy materialnej, wsparcia finansowego, psychologicznego, transportowego itp. Dlatego też każde nasze spotkanie będzie dotyczyło działań w określonym sektorze. Chcemy, aby rozpoczęty dialog między organizacjami  pozwolił na wymianę pomysłów, wzajemną pomoc i budowanie motywacji do działania. Jeśli połączymy siły, uda się nam znaleźć skuteczne sposoby na wyeliminowanie przeszkód i wprowadzenie nowych, lepszych rozwiązań.

Projekt powstaje we współpracy z organizacją Mercy Corps

________________________________________________________________________________________

Pierwsze spotkanie: 27 września, wtorek, godz. 10:00-11:00 „Zmapowanie najważniejszych potrzeb organizacji”. Kolejne: każdy wtorek, godz. 10:00

Od stycznia 2023 roku zaczęliśmy cykl spotkań z ukraińskimi organizacjami raz lub dwa razy w miesiącu. Wszystkie wydarzenia odbywają się we wtorki. Poniżej znajdziecie linki do spotkań przeznaczonych dla polskich organizacji oraz do spotkań dla polskich i ukraińskich organizacji. UWAGA! Spotkania odbywają się na dwóch różnych platformach!

Forma: początkowo wyłącznie online. Raz w miesiącu chcemy jednak organizować spotkania regionalne — stacjonarnie lub hybrydowo.