Veteran Hub

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • -
Kod pocztowy
 • -
Miejscowość
 • Ukraina
Forma działalności prawnej
 • grupa nieformalna
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
 • Inne organizacje
Strona www organizacji
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
E-mail
 • info@veteranhub.com.ua
Telefon
 • +38 067 348 28 68
Wiek beneficjentów pomocy
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
Państwo
 • Ukraina
Obszar pomocy
 • Ogólnokrajowo
Sposób prowadzenia działań - Ukraina
 • portal internetowy
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Pomoc prawna
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
 • Psycholog
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Veteran Hub to przestrzeń wsparcia dla wojskowych z Ukrainy i ich rodzin. Nasze działanie skupia się na niesieniu pomocy: psychologicznej, w poszukiwaniu pracy i prawnej. W tym celu prowadzimy następujące projekty:
  – platforma pomocy psychologicznej „Це ок” – dla weteranów, którzy wracają do życia po służbie — w celu kontroli swojego stanu zdrowia psychicznego po różnych traumatycznych wydarzeniach w związku z wojną.
  – kurs edukacyjny „Jak pracować z weteranami?” – poradnik mający na celu przybliżenie problematyki zatrudniania weteranów (stanowią oni coraz większą część zatrudnionych w Ukrainie w ogóle)
  – HR „Praktyka” – materiały dla pracowników HR poruszający kwestie związane z procesem zatrudniania weteranów wojny
  – centra integracyjne „Плюс Плюс++” – dla najbliższych rodzin obrońców kraju, powstałe w celu integracji i samopomocy — na naszej stronie internetowej znajdziesz mapę centrów w Ukrainie oraz dane kontaktowe do poszczególnych placówek.