TPD Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Przemyślu – świetlica „Przystań”

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Plac Dominikański 3
Kod pocztowy
 • 37-700
Miejscowość
 • Przemyśl
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Świetlica środowiskowa / placówka wsparcia dziennego
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Strona www organizacji
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
E-mail
 • tpd@o2.pl
Telefon
 • +48 16 678 33 82,
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • podkarpackie
Rodzaj oferowanych usług
 • Psycholog
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przystań” jest placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego powołaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu.

  Realizujemy cele edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Prowadzimy działalność środowiskową, uczestniczymy w akcjach charytatywnych oraz w kampaniach społecznych, których cele zgodne są z misją TPD.