Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Hoża 35
Kod pocztowy
 • 00-681
Miejscowość
 • Warszawa
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
 • Pomoc materialna lub finansowa
Strona www organizacji
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
Imię i nazwisko reprezentanta
 • Marta Białek-Graczyk
Funkcja w organizacji
 • Prezeska
E-mail
 • info@nowerelacje.org
Wiek beneficjentów pomocy
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
Państwo
 • Polska
 • Ukraina
Obszar pomocy
 • Ogólnokrajowo
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Polsce
Sposób prowadzenia działań - Ukraina
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Ukrainie
Rodzaj oferowanej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Wsparcie finansowe
Rodzaj oferowanych usług
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Początek działań
 • 07/12/2022
Koniec działań
 • 07/12/2022
Opis działań
 • 19 września 2022 roku ruszył nabór wniosków w programie grantowym “Nowe relacje – działania na rzecz włączenia i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym”. Dotacje w wysokości od 40 do 80 tys. złotych otrzymają wybrane inicjatywy poprowadzone przez organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury

  Celem programu jest wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego i adaptacji uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Wspierane będą aktywności zapobiegające dyskryminacji, promujące wielokulturowość oraz opierające się na poszanowaniu autonomii i tolerancji. 

  Poszukiwane są organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które mają doświadczenie w aktywizacji lub integracji osób w wieku 50+, realizowały działania międzypokoleniowe lub organizowały inicjatywy na rzecz integracji migrantów i/lub uchodźców. 

  Odbiorcami bezpośrednimi prowadzonych w programie działań powinny być też inne grupy, np.: starsi Polacy, członkowie społeczności lokalnej w każdym wieku, migranci z innych krajów, a także Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce przed obecnym kryzysem. Okres realizacji projektu może trwać do 8 miesięcy, a działania projektowe powinny się zacząć nie później niż 28 października 2022 roku.

  Nabór wniosków prowadzony będzie do 9 października 2022 roku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 18 października. 

  Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.nowerelacje.org