Stowarzyszenie Nomada

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Paulińska 4
Kod pocztowy
 • 50-247
Miejscowość
 • Wrocław
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
 • Noclegownie / Czasowe miejsca pobytu
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
E-mail
 • help@nomada.info.pl
Telefon
 • +48 536 149 008
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • dolnośląskie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
 • portal internetowy
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Pomoc prawna
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Inne szkolenia
 • Nocleg
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Stowarzyszenie NOMADA to wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka. Pracujemy wśród środowisk migranckich, mniejszości etnicznych i religijnych oraz grup wykluczonych. Działamy głównie we Wrocławiu i interwencyjnie odpowiadamy na potrzeby osób z innych miast. Udzielamy nieodpłatnego poradnictwa m.in. w zakresie dokumentowania pobytu i pracy w Polsce, ochrony międzynarodowej oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami. Pracujemy także w terenie asystując naszym klientom i klientkom w urzędach, szkołach, szpitalach, w sądach, na policji. Wspieramy edukację dzieci ze społeczności romskich migrantów z Rumunii mieszkających we Wrocławiu i pracujemy z osobami przebywającymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim. Główne metody naszej działalności to: wsparcie prawne, projekty rozwojowe i edukacyjne, monitoring i rzecznictwo, pomoc interwencyjna, szkolenia, konferencje, debaty oraz publikacje.

  SPECJALNY NUMER I ADRES E-MAIL DLA OBYWATELI UKRAINY:
  help@nomada.info.pl
  +48 536 149 008