Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych Prudentar Agas

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Mickiewicza 12
Kod pocztowy
 • 46-100
Miejscowość
 • Namysłów
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Strona www organizacji
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
E-mail
 • prudenter.agas@op.pl
Telefon
 • 690 490 639
Wiek beneficjentów pomocy
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • opolskie
Rodzaj oferowanych usług
 • Nauka języka polskiego
 • Asystent kulturowy
 • Psycholog
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Prowadzimy projekt „Włączamy Ukrainę”. Jego celem jest wsparcie edukacyjne i psychologiczne dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy, którzy trafili do powiatu namysłowskiego. Działania, takie jak nauka języka polskiego, wyrównywanie różnic programowych z przedmiotów szkolnych dla różnych grup wiekowych i odmiennym zaawansowaniu oraz wsparcie psychologiczne pozwolą dzieciom i młodzieży z Ukrainy zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędne do poprawienia ich funkcjonowania w szkołach i społeczności lokalnej. Projekt jest otwarty dla wszystkich potrzebujących pomocy w zakresie znajomości języka polskiego, wsparcia w obszarze przedmiotów szkolnych i wsparcia psychologów. Realizacja projektu otworzy uczestnikom „drzwi” do pełniejszego życia w Polsce, włączy ich do społeczności lokalnej.