Słoneczna Przestrzeń Wsparcia

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Zabłocie 23
Kod pocztowy
 • 30-701
Miejscowość
 • Kraków
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Świetlica środowiskowa / placówka wsparcia dziennego
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
Strona www organizacji
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
Imię i nazwisko reprezentanta
 • Małgorzata Niewodowska
Funkcja w organizacji
 • koordynator centrum
E-mail
 • zablocie@spwslonce.pl
Telefon
 • 123585355
Wiek beneficjentów pomocy
 • Uczniowie 7-18 lat
Liczba dzieci
 • 1000
Państwo
 • Polska
 • Ukraina
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • małopolskie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj oferowanych usług
 • Nauka języka polskiego
 • Psycholog
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Formy pomocy:

  ·         Diagnoza występujących trudności emocjonalnych i rozwojowych.

  ·         Spotkania terapeutyczne dostosowane do potrzeb dzieci i ich wieku oraz zdiagnozowanych trudności.

  ·         Zajęcia profilaktyczne, które rozwijają zainteresowania dzieci i angażują je w lokalne aktywności

            i  wydarzenia, pozwalające zapobiegać wykluczeniu i postępującym problemom.

  ·         Pomoc w formie konsultacji, spotkań indywidualnych, zajęć grupowych.

  ·         Warsztaty pomocowe ukierunkowane na unikanie niepowodzeń edukacyjnych, zapobieganie  stresowi

            pourazowemu i wsparciu w realizacji obowiązku szkolnego.

  ·         Grupy wsparcia dla dzieci w celu podtrzymania więzi społecznych, a także wyuczenia sposobów radzenia

            sobie z adaptacją w nowym środowisku.

  ·         Zajęcia terapeutyczne  z zakresu arteterapii, wsparcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych.

  ·         Zajęcia psychoedukacyjne.

  ·         Terapia mowy i języka.

  ·         Zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój psychoruchowy.

  Specjaliści zatrudnieni w Słonecznej Przestrzeni Wsparcia to ukraińscy i polscy psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, doradcy i inni  specjaliści w zależności od zdiagnozowanych potrzeb oraz specyfiki działania poszczególnych poradni. Szczegółowa oferta zajęć konstruowana będzie na podstawia diagnozowania potrzeb dzieci zgłaszających się do Słonecznych Przestrzeni Wsparcia. Pomoc jest bezpłatna i dobrowolna.