Powrót do mapy

Słońce – Słoneczna Przestrzeń Wsparcia – Czarnowiejska

OFERUJĘ POMOC
·
Czarnowiejska 9, Краків, Польща
Powrót do mapy

Słońce – Słoneczna Przestrzeń Wsparcia – Czarnowiejska

OFERUJĘ POMOC
·
Czarnowiejska 9, Краків, Польща

„Słońce – Słoneczna Przestrzeń Wsparcia” to placówki mające na celu realizację zadań z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Zadania realizowane są we współpracy specjalistów ukraińskich i polskich. Oferowana w nich pomoc jest bezpłatna a koszty utrzymania pokrywa dotacja celowa z UNICEF. Projekt dedykowany jest grupie dzieci ukraińskich, które uległy traumatycznym przeżyciom związanych z prowadzonymi działaniami wojennymi w miejscu ich zamieszkania i dzieciom polskim, które przez kontakt z uchodźcami pośrednio doświadczyły traumy wojny.

​W czasie trwającego konfliktu zbrojnego dzieci są najbardziej poszkodowaną grupą, niezależnie od tego czy są ofiarami, świadkami, czy kolegami i koleżankami innych dzieci. Pomysłem na pomoc tej grupie jest utworzenie przestrzeni, w której zatrudnieni są specjaliści znających język ojczysty dzieci, odbiorców różnych form pomocy.

Adresatami wsparcia są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ich rodziny, nauczyciele i asystenci międzykulturowi. Pomoc dotyczy dzieci, u których występują problemy adaptacyjne, emocjonalne, rozwojowe, a także o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz ich opiekunów.

Formy pomocy:

· Diagnoza występujących trudności emocjonalnych i rozwojowych.
· Spotkania terapeutyczne dostosowane do potrzeb dzieci i ich wieku oraz zdiagnozowanych trudności.
· Zajęcia profilaktyczne, które rozwijają zainteresowania dzieci i angażują je w lokalne aktywności wydarzenia, pozwalające zapobiegać wykluczeniu i postępującym problemom.
· Pomoc w formie konsultacji, spotkań indywidualnych, zajęć grupowych.
· Warsztaty pomocowe ukierunkowane na unikanie niepowodzeń edukacyjnych, zapobieganie stresowi pourazowemu i wsparciu w realizacji obowiązku szkolnego.
· Grupy wsparcia dla dzieci w celu podtrzymania więzi społecznych, a także wyuczenia sposobów radzenia sobie z adaptacją w nowym środowisku.
· Zajęcia terapeutyczne z zakresu arteterapii, wsparcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych.
· Zajęcia psychoedukacyjne.
· Terapia mowy i języka.
· Zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój psychoruchowy.

Specjaliści zatrudnieni w Słonecznej Przestrzeni Wsparcia to ukraińscy i polscy psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, doradcy i inni specjaliści w zależności od zdiagnozowanych potrzeb oraz specyfiki działania poszczególnych poradni. Szczegółowa oferta zajęć konstruowana będzie na podstawia diagnozowania potrzeb dzieci zgłaszających się do Słonecznych Przestrzeni Wsparcia. Pomoc jest bezpłatna i dobrowolna.

Sposoby kontaktu: zapisy odbywają się przez osobiste zgłoszenie, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Informacje uzyskać można za pomocą strony internetowej Słonecznej Przestrzeni Wsparcia, stron internetowych poradni oraz profilu na FB.

Kategoria pomocy

Informacja
 • Wsparcie psychologiczne
Kultura i integracja
Wsparcie psychologiczne
Państwo / Region:
 • Polska
 • małopolskie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
 • ukraiński
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 4 lipca 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz