Powrót do mapy

Płomień Solidarności – Warszawa ul. Wilcza 60

OFERUJĘ POMOC
·
Wilcza 60, Warszawa, Polska

Fundacji Kobiety Wędrowne została założona w 2018 r. jako kontynuacja wspólnych działań nieformalnej grupy kobiet z Polski i przymusowych imigrantek mieszkających w Trójmieście. Naszym celem jest samopomoc i samoorganizacja kobiet migrujących i ich rodzin poprzez: o wspieranie udziału imigrantek/ów i uchodźczyń/ów w życiu publicznym, ekonomicznym i kulturalnym, o znoszenie barier związanych z dostępem migrantek/ów do wiedzy, usług publicznych i działalności gospodarczej, o przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć oraz przemocy wobec kobiet. Naszą misją jest budowanie społeczności otwartych na różnorodność, gdzie wielokulturowość jest bogactwem, a synergia wypływająca ze współdziałania staje się źródłem innowacyjnych idei. W naszych działaniach kierujemy się wartościami: godność, nadzieja i szacunek. W 2022 r. podjęłyśmy się kontynuacji dzieła Fundacji Kuchnia Konfliktu – prowadzimy firmę społeczną restaurację Kobiety Wędrowne, która jest miejscem bezpiecznej i godnej pracy dla osób uchodźczych, których szanse na otwartym rynku pracy są ograniczone ze względu na różne formy dyskryminacji i nierównego traktowania tej wrażliwej społeczności.

Państwo / Region:
  • Polska
  • mazowieckie

Do kogo skierowana jest pomoc

Szczegóły działalności

Czas prowadzenia działań
  • działanie czasowe

Kontakt

Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
  • 8 marca 2023