Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Mikołowska 13A
Kod pocztowy
 • 40-065
Miejscowość
 • Katowice
Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Główny obszar działań
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
 • Pomoc administracyjno - prawna
 • Noclegownie / Czasowe miejsca pobytu
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
E-mail
 • oik@mops.katowice.pl
Telefon
 • 32/251-15-99, 32/257-14-82
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • śląskie
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Pomoc prawna
 • Psycholog
 • Nocleg
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach udzielana jest następująca pomoc:

  1.Pomoc psychologiczna udzielana jest w formule indywidualnej i rodzinnej i obejmuje:
  informację, edukację, wsparcie,
  interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową,
  poradnictwo specjalistyczne- psychologiczne, pedagogiczne,
  przygotowywanie osób w kryzysie lub w sytuacji przemocy do uczestniczenia w procedurach prawnych (np. do zeznań, przesłuchań itp.),
  grupowe formy pomocy psychologicznej- psychoedukacyjną grupę wsparcia dla osób doznających przemocy, grupy treningowe nakierowane na uzyskanie różnych umiejętności (radzenia sobie ze stresem, asertywnego zachowania i ochrony siebie, rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji, poprawnego i skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi).
  Pomoc prawna. Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, edukację prawną oraz pomoc w pisaniu pism procesowych i urzędowych.

  2.Pomoc socjalna. Pomoc socjalna opiera się na rozeznaniu sytuacji rodzinnej, zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb socjalnych oraz zapewnieniu schronienia w sytuacji ostrych stanów kryzysowych i zagrożenia życia. Pomoc ta realizowana jest poprzez współpracę z pracownikami socjalnymi Terenowych Punktów Pomocy Społecznej.

  3. Pomoc interwencyjna. Ośrodek podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych i w odpowiedzi na docierające sygnały o przemocy, krzywdzeniu dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Interwencje w zależności od sytuacji, stopnia zagrożenia osób, mają charakter wizyt środowiskowych, rozmów interwencyjnych mających na celu pozyskanie osób do współpracy. Interwencje obejmują również kontakty z instytucjami wymiaru sprawiedliwości (Policja, Prokuratura, Sąd) w celu poparcia spraw klientów, przyśpieszenia ich toku itp. W szczególnych sytuacjach ośrodek „z urzędu” podejmuje działania prawne na rzecz klientów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i bezpieczeństwa dzieci.

  4. Zapewnienie schronienia. Ośrodek zabezpiecza schronienie o charakterze interwencyjnym w Stowarzyszeniu „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im Marii Niepokalanej: Katowice, ul. Krasińskiego 21, tel. 32/ 255-38-69.

  5. Poradnictwo specjalistyczne. Ośrodek udziela mieszkańcom Katowic porad specjalistycznych związanych z rozwiązywaniem problemu przemocy domowej oraz w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z problemem alkoholowym i innych uzależnień w formie:
  osobistej,
  telefonicznej,
  internetowej (oik@mops.katowice.pl).