20 czerwca 2022 roku Med’EqualiTeam wyruszył do pracy zapewniając bezpłatną podstawową opiekę medyczną ukraińskim uchodźcom w ośrodkach zakwaterowania w województwie opolskim.

Projekt opolski koncentruje się na mobilnej jednostce podstawowej opieki zdrowotnej – składającej się z 1 starszego lekarza, 1 młodszego lekarza (lub studenta medycyny), 1 ukraińskiego i rosyjskiego tłumacza oraz 1 wolontariusza administracyjnego/logistycznego – która podróżuje do różnych ośrodków zakwaterowania w całym regionie, w oparciu o bieżącą ocenę największych potrzeb.

W krótkim czasie od rozpoczęcia projektu przeprowadziliśmy setki konsultacji, gościliśmy międzynarodowych wolontariuszy z całego świata, zakorzeniliśmy się w lokalnej społeczności i dotarliśmy do uchodźców zamieszkujących jedne z najodleglejszych obszarów regionu. Nasze działania są wspierane przez władze regionalne, a my aktywnie uczestniczymy we wspólnych działaniach WHO/UNHCR w sektorze zdrowia i Emergency Medical Team.

Kategoria pomocy

Zdrowie
Zdrowie
  • Pierwsza pomoc medyczna
Państwo / Region:
  • Polska
  • opolskie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
  • Dzieci
  • Dorośli
  • Młodzież
  • Osoby starsze

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
  • agenda ONZ, instytucja UE lub międzynarodowa
Czas prowadzenia działań
  • działanie stałe

Kontakt

Strona www mówiąca o działaniach
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
  • 14 marca 2023

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Dodaj komentarz