Każdy Ma Znaczenie – nauka jęz. polskiego wraz z opieką psychologiczną

Oferuję / Szukam pomocy
 • SZUKAM POMOCY
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Mickiewicza 4B/3
Kod pocztowy
 • 56-400
Miejscowość
 • Oleśnica
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
Imię i nazwisko reprezentanta
 • Mirosław Płaczkowski
Funkcja w organizacji
 • Prezes
E-mail
 • kazdymaznaczenie@gmail.com
Telefon
 • 604411417
Wiek beneficjentów pomocy
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
Liczba dzieci
 • 70
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • dolnośląskie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj potrzebnej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Artykuły papiernicze
 • Wsparcie finansowe
 • Sprzęt komputerowy
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • PROJEKT  „NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY WRAZ Z OPIEKĄ PSYCHOLOGICZNĄ”

  W związku z niemalejącym zapotrzebowaniem – kontynuujemy prowadzenie bezpłatnych zajęć językowych dla uchodźców z Ukrainy, które rozpoczęliśmy w maju oraz kontynuacje również bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

  Planowane rezultaty projektu:

  Możliwość kontynuacji nauki języka polskiego dla uchodźców, którzy wiążą swoją przyszłość z  Polską i Oleśnicą.  Znajomość języka polskiego umożliwia podjęcie i znalezienie pracy lub zmianę stanowiska na lepsze.

  – Zapewnienie integracji lokalnej poprzez minimalizowanie bariery językowej i trudności komunikacyjnych.

  – Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów, których bezpośrednią przyczyną są przeżycia wojenne i przymus emigracji, ale także konflikty na tle trudności adaptacyjnych w nowej rzeczywistości, konflikty rodzinne, wychowawcze oraz na tle narodowościowym.

  Obecnie prowadzimy zajęcia językowe w 3 klasach zróżnicowanych pod względem zaawansowania dla grupy ponad 50 osób oraz konsultacje psychologiczne dla 20 osób.

  – Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z uchodźcami nabyte zarówno z przeprowadzanych zajęć jak i naszej wcześniejszej pracy przy dystrybucji darów.

  – Dysponujemy sprawdzoną kadrą, wysoko wykwalifikowanymi nauczycielami języka polskiego jako obcego.

  – Pracuje z nami dyplomowana psycholożka z Ukrainy mieszkająca w Oleśnicy.

  – Możemy liczyć na pomoc wielu wolontariuszy także ukraińskojęzycznych mocno zaangażowanych w sprawy ukraińskie.

  – Posiadamy umowę ze szkołą na udostepnienie pomieszczeń szkolnych.

  – Wynajmujemy pomieszczenia biurowe.

Opis potrzeb
 • Do kontynuacji naszego projektu docelowo potrzebne jest zaangażowanie:

  – dwóch nauczycieli,

  – psychologa,

  – osoby koordynującej i będącej jednocześnie nauczycielem wspomagającym,

  – zapewnienie materiałów do nauki,

  – pomieszczeń klasowych,

  – rozliczenia zatrudnionych osób pod kątem finansowym, ubezpieczeniowym i podatkowym.

  Na realizacje naszego projektu potrzebne są środki w wysokości od 12 000 do 15 000 zł miesięcznie.