Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Walczaka 42
Kod pocztowy
 • 66-400
Miejscowość
 • Gorzów Wielkopolski
Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Główny obszar działań
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Strona www organizacji
E-mail
 • sekretariat@gcprgorzow.pl
Telefon
 • 95 715 13 60
Wiek beneficjentów pomocy
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
 • Przedszkolaki 4-6 lat
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • lubuskie
Rodzaj oferowanych usług
 • Psycholog
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Wsparcie dla rodzin w formie konsultacji psychologicznych odbywa się zadaniowo. Rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej wsparcia udziela specjalista z dużym doświadczeniem w pracy z ofiarami przemocy. Rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz rodzinom, w których występują zaburzenia psychiczne wsparcie realizowane jest przez psychologa Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

  Formy pracy na rzecz ofiar przemocy:

  • interwencja,
  • konsultacja,
  • indywidualna pomoc psychologiczna z elementami psychoterapii.

  Wśród tematów spotkań i konsultacji można wyróżnić podstawowe obszary merytoryczne pracy na rzecz ofiar przemocy. Są to:

  • zatrzymanie przemocy,
  • budowanie motywacji do zmiany,
  • przezwyciężenie lęku przed zmianą,
  • budowanie poczucia własnej wartości, odpowiedzialności i niezależności,
  • wzmacnianie zdolności do samoregulacji emocjonalnej,
  • podnoszenie kompetencji wychowawczych i umiejętności interpersonalnych.