Fundacja SeniorApp

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Narutowicza 57/2
Kod pocztowy
 • 90-130
Miejscowość
 • Łódź
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Pomoc administracyjno - prawna
Strona www organizacji
E-mail
 • kontakt@seniorapp.pl
Telefon
 • 727 20 70 20
Wiek beneficjentów pomocy
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • łódzkie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • infolinia
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
 • portal internetowy
Rodzaj oferowanych usług
 • Pomoc prawna
Czas prowadzenia działań
 • działanie czasowe
Początek działań
 • 01/07/2022
Koniec działań
 • 31/12/2022
Opis działań
 • Fundacja SeniorApp realizuje projekt: “Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy” w ramach Wojewódzkiego Programu pn. “Moce nadŁódzkie”.

  Projekt “Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy” jest skierowany do osób posiadających ukraińskie obywatelstwo, które zamieszkują na terenie województwa łódzkiego.

  W ramach zadania udzielimy pomocy prawnej obywatelom Ukrainy w językach ukraińskim i rosyjskim, w następujących obszarach:

  • legalizacji (rejestracji) pobytu obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, udzielenia zezwolenia na pobyt tymczasowy,
   nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
  • pomocy o charakterze socjalnym udzielanej obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej,
  • uprawnień obywateli Ukrainy do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia dobry start oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń opieki zdrowotnej
   świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
  • podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, rejestracji obywateli Ukrainy jako bezrobotnych lub poszukujących pracy, prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy,
  • zatrudnienia obywateli Ukrainy z punktu widzenia polskich przedsiębiorców,
  • procedury wyznaczania opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych,
  • zapewnienia pieczy zastępczej małoletnim obywatelom Ukrainy przez obywateli Ukrainy,
  • zapisywania dzieci do polskich szkół, przedszkoli, pomocy materialnej dla uczniów, przyjęcia na studia i kontynuacji studiów przez obywateli Ukrainy,
  • użyczenia lokalu mieszkalnego obywatelom Ukrainy i zawierania umów najmu z obywatelami Ukrainy.

  Pakiet Pomocy w sprawach życia codziennego będzie obejmował świadczenie pomocy w sprawach prawnych z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy.

  Udzielanie wsparcia prawnego dla obywateli Ukrainy nie obejmuje sporządzania pism procesowych, ani zastępstwa przed sądami, organami administracji publicznej, instytucjami państwowymi oraz wszelkimi innymi organami.

  Projekt trwa od lipca do grudnia 2022 r.

  Porady będą udzielane w siedzibie Fundacji SeniorApp, tzn. w Łodzi, przy ulicy Narutowicza 57/2 lub online, za pomocą platformy Google Meet.

  Zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią 727 20 70 20 – tam odpowiemy na wszelkie nurtujące pytania.