Powrót do mapy

Fundacja SeniorApp

OFERUJĘ POMOC
·
Prezydenta Gabriela Narutowicza 57, 90-130 Łódź, Polska
Powrót do mapy

Fundacja SeniorApp

OFERUJĘ POMOC
·
Prezydenta Gabriela Narutowicza 57, 90-130 Łódź, Polska

Fundacja SeniorApp realizuje projekt: “Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy” w ramach Wojewódzkiego Programu pn. “Moce nadŁódzkie”.

Projekt “Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy” jest skierowany do osób posiadających ukraińskie obywatelstwo, które zamieszkują na terenie województwa łódzkiego.

W ramach zadania udzielimy pomocy prawnej obywatelom Ukrainy w językach ukraińskim i rosyjskim, w następujących obszarach:

 • legalizacji (rejestracji) pobytu obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, udzielenia zezwolenia na pobyt tymczasowy,
  nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
 • pomocy o charakterze socjalnym udzielanej obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej,
 • uprawnień obywateli Ukrainy do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia dobry start oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń opieki zdrowotnej
  świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
 • podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, rejestracji obywateli Ukrainy jako bezrobotnych lub poszukujących pracy, prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy,
 • zatrudnienia obywateli Ukrainy z punktu widzenia polskich przedsiębiorców,
 • procedury wyznaczania opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych,
 • zapewnienia pieczy zastępczej małoletnim obywatelom Ukrainy przez obywateli Ukrainy,
 • zapisywania dzieci do polskich szkół, przedszkoli, pomocy materialnej dla uczniów, przyjęcia na studia i kontynuacji studiów przez obywateli Ukrainy,
 • użyczenia lokalu mieszkalnego obywatelom Ukrainy i zawierania umów najmu z obywatelami Ukrainy.

Pakiet Pomocy w sprawach życia codziennego będzie obejmował świadczenie pomocy w sprawach prawnych z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy.

Udzielanie wsparcia prawnego dla obywateli Ukrainy nie obejmuje sporządzania pism procesowych, ani zastępstwa przed sądami, organami administracji publicznej, instytucjami państwowymi oraz wszelkimi innymi organami.

Projekt trwa od lipca do grudnia 2022 r.

Porady będą udzielane w siedzibie Fundacji SeniorApp, tzn. w Łodzi, przy ulicy Narutowicza 57/2 lub online, za pomocą platformy Google Meet.

Zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią 727 20 70 20 – tam odpowiemy na wszelkie nurtujące pytania.

Kategoria pomocy

Prawo i formalności
Prawo i formalności
  Państwo / Region:
  • Polska
  • łódzkie

  Do kogo skierowana jest pomoc

  Grupa wiekowa
  • Dorośli
  • Osoby starsze

  Szczegóły działalności

  Forma działalności prawnej
  • organizacja pozarządowa
  Sposób prowadzenia działań
  • online
  • infolinia
  • stacjonarnie
  Pomoc oferowana w języku
  • polski
  • ukraiński
  Czas prowadzenia działań
  • działanie czasowe

  Kontakt

  Strona www organizacji
  Adres
  Data ostatniej aktualizacji danych
  • 24 sierpnia 2023

  Komentarze

  Dodaj komentarz

  Komentarze

  Dodaj komentarz