Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Topiel 23
Kod pocztowy
 • 00-342
Miejscowość
 • Warszawa
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Świetlica środowiskowa / placówka wsparcia dziennego
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
Strona www organizacji
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
E-mail
 • frd@frd.org.pl
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
Liczba dzieci
 • 1500
Państwo
 • Polska
 • Ukraina
Obszar pomocy
 • Ogólnokrajowo
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Polsce
Rodzaj oferowanych usług
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci
 • Szkolenia dla nauczycieli lub asystentów
 • Inne szkolenia
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Program SPYNKA:

  Większość uchodźców, którzy przybyli do Polski z Ukrainy stanowią kobiety z dziećmi, mające za sobą traumatyczne doświadczenie wojny.

  Podobnie jak wszyscy wokół zastanawialiśmy się jak możemy pomóc uchodźcom. Uznaliśmy, że zajmiemy się tym, na czym się znamy – zaspakajaniem potrzeb rozwojowych najmłodszych dzieci.

  W kwietniu 2022 r. rozpoczęliśmy Program SPYNKA, w ramach którego tworzymy i prowadzimy Spynki – miejsca opieki i edukacji dla dzieci ukraińskich. Program przygotowuje dzieci do włączenia w system edukacyjny oraz pomaga dzieciom i matkom w adaptacji do nowych warunków życia.

  Celem Programu jest:

  • wsparcie matek i najmłodszych dzieci z Ukrainy poprzez zapewnienie wysokiej jakości opieki dla dzieci uchodźczych oraz wsparcie rodzin uchodźczych w adaptacji do nowych warunków życia
  • organizowanie „Spynek”, czyli miejsc opieki i edukacji dzieci. Spynki prowadzone są przez ukraińskie opiekunki, przeszkolone w ramach Programu.

   

  Działania:

  • Szkolenie ukraińskich opiekunek do pracy w „Spynkach” – miejscach opieki i edukacji najmłodszych dzieci,
  • Organizowanie regularnych zajęć dla dzieci w dwóch grupach wiekowych:
   • 1–3 lata – do 15 dzieci
   • 4–5 lat – do 25 dzieci
  • Animacja zajęć dla dzieci w punktach tymczasowego zakwaterowania w Polsce.
Początek działań
 • 04/01/2022
Koniec działań
 • 07/12/2022