Fundacja Folkowisko

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Kościuszki 76B
Kod pocztowy
 • 37-611
Miejscowość
 • Cieszanów
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
 • Pomoc materialna lub finansowa
 • Logistyka i transport
Strona www organizacji
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
Imię i nazwisko reprezentanta
 • Barbara Psiuk
E-mail
 • basia.psiuk@folkowisko.org, folkowiskoukrainie@gmail.com
Telefon
 • 510 820 855
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
 • Ukraina
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • podkarpackie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj oferowanej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Żywność
 • Ubrania
 • Czystość i higiena (mydło, pampersy, środki czystości)
 • Artykuły papiernicze
 • Sprzęt medyczny / rehabilitacyjny
 • Lekarstwa, środki opatrunkowe
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Lekarz
 • Nauka języka polskiego
 • Wolontariusz
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci
 • Inne szkolenia
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy edukacyjno-kulturalnej, rozwojowej, dobroczynnej i humanitarnej, charytatywnej i społecznie użytecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

  W Cieszanowie, uruchomiliśmy magazyn, w którym odbieramy docierające do nas z całej Europy dary, sortujemy, a następnie przygotowujemy do transportu na teren Ukrainy.

  Wspieramy uchodźców na przejściach granicznych.

  Fundacja Folkowisko wspiera ukraińskie miasta, położone w strefie przygranicznej, przyjmujące tysiące  wewnętrznych uchodźców

  Nawiązaliśmy także współpracę z magazynem we Lwowie, który stanowi ważny punkt dystrybucyjny do miast w środkowej i wschodniej Ukrainie, między innymi, do Charkowa, Kijowa, Zaporoża.

  Fundacja Folkowisko otoczyła swoją opieką szpitale w Jaworowie i Tarnopolu. Udało się nam również przekazać pięć karetek dla szpitali w Jaworowie, Kijowie, Białej Cerkwi i Irpeniu. Dodatkowo, otworzyliśmy punkt medyczny na dworcu we Lwowie.