Fundacja dla Somalii

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Bracka 18/63
Kod pocztowy
 • 00-028
Miejscowość
 • Warszawa
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Pomoc administracyjno - prawna
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
 • Pomoc materialna lub finansowa
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Strona www organizacji
E-mail
 • biuro@fds.org.pl
Telefon
 • +48 22 658 04 87
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • mazowieckie
Rodzaj oferowanej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Żywność
 • Wsparcie finansowe
 • Lekarstwa, środki opatrunkowe
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Pomoc prawna
 • Nauka języka polskiego
 • Psycholog
 • Nocleg
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Fundacja przekierowała wsparcie z obecnie realizowanych projektów do tej grupy docelowej:

  • dwa projekty antyprzemocowe i psychologiczne z asystentkami cudzoziemkami z Ukrainy – projekty „Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin z doświadczeniem migracji zagranicznej dotkniętych przemocą w rodzinie” finansowany ze środków m.st. Warszawa oraz projekt „Program wsparcia kobiet migrantek doświadczających przemocy ze względu na płeć” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG
  • w ramach kończącego się projektu FAMI zorganizowaliśmy dodatkowe sesje informacyjne dla cudzoziemców i przekierowaliśmy wsparcie do dodatkowej grupy docelowej.
  • fundacja uzyskała dotację na realizację 842 godzin wsparcia psychologicznego. Wsparcie realizowane jest od maja 2022 r. i świadczone przez  6 psychologów.
  • organizujemy  kursy językowe dla dorosłych i młodzieży
  • zorganizowaliśmy pomoc rzeczową w formie jedzenia, lekarstw, transportu, usług psychologicznych. Wsparcie otrzymało również kilka ośrodków zakwaterowania, świadczyliśmy stałe wsparcie dla hostelu dla 50 rodzin ukraińskich w Toruniu oraz dla hotelu/ośrodka na Roztoczu dla dzieci z niepełnosprawnościami z domu dziecka z Ukrainy- wsparcie organizacji Choose Love.