Fundacja Centrum Rozwoju i Pomocy „RAZOM”

Oferuję / Szukam pomocy
 • SZUKAM POMOCY
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Krakowska 47/49
Kod pocztowy
 • 50-324
Miejscowość
 • Wrocław
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Świetlica środowiskowa / placówka wsparcia dziennego
Strona www organizacji
Imię i nazwisko reprezentanta
 • Tetiana Humeniuk
Funkcja w organizacji
 • Prezes Zarządu
E-mail
 • razom.biuro.ngo@gmail.com
Telefon
 • 733802816
Wiek beneficjentów pomocy
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
Liczba dzieci
 • 550
Państwo
 • Polska
 • Ukraina
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • dolnośląskie
 • pomorskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • lubelskie
Obszar pomocy - Ukraina
 • Obwód winnicki
 • Obwód żytomierski
 • Obwód kijowski
 • Obwód zaporoski
 • Obwód sumski
 • Obwód odeski
 • Obwód dniepropetrowski
 • Obwód kirowohradzki
 • Obwód zakarpacki
 • Obwód wołyński
 • Obwód tarnopolski
 • Obwód rówieński
 • Obwód połtawski
 • Obwód mikołajowski
 • Obwód ługański
 • Obwód lwowski
 • Obwód iwanofrankowski
 • Obwód doniecki
 • Obwód czerniowiecki
 • Obwód charkowski
 • Obwód czernihowski
 • Obwód czerkaski
 • Obwód chersoński
 • Obwód chmielnicki
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Polsce
Sposób prowadzenia działań - Ukraina
 • infolinia
Rodzaj potrzebnej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Zabawki
 • Wsparcie finansowe
 • Sprzęt komputerowy
Rodzaj potrzebnych usług
 • Pomoc prawna
 • Nauka języka polskiego
 • Asystent kulturowy
 • Psycholog
 • Rehabilitacja i Fizjoterapia
 • Wolontariusz
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci
 • Szkolenia dla nauczycieli lub asystentów
 • Inne szkolenia
 • Udostępnianie sal / pomieszczeń
 • Transport
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Fundacja „Razem” została założona we Wrocławiu (Polska) w sierpniu 2021 roku w celu pomocy dzieciom, zapewnienia edukacji, organizacji różnych wydarzeń, aby dzieci, które przeniosły się do Polski nie straciły związku z Ukrainą, nauczyły się ich ojczystego języka, kultury i historia

  W związku z inwazją wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy do Polski przybyło wielu uchodźców, głównie kobiet i dzieci, a my postanowiliśmy zorganizować dla nich zajęcia. W dniu 11 kwietnia 2022 r. na bazie naszej Fundacji zorganizowano zajęcia dla ukraińskich dzieci z klas 1-11 według programu szkolnego zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Ukrainy. Przez cały czas pobytu w naszym Ośrodku dzieci nie tylko otrzymywały wiedzę, ale także uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, zorganizowanych wycieczkach, wycieczkach, piknikach. Nasze dzieci aktywnie uczestniczyły w przedstawieniach.

  W czasie wakacji kontynuowaliśmy zajęcia i organizowaliśmy czas wolny dzieci. To było bardzo ważne, bo dzieci pochodziły z terenów, na których odbywał się ostrzał. Dzieci potrzebowały stałej pomocy psychologicznej.

Opis potrzeb
 • Otwieramy oddziały Fundacji Razom w wielu miastach w Polsce, aby jak najwięcej dzieci mogło uczyć się języka, literatury i tradycji ukraińskich.

  Potrzebujemy wsparcia finansowego i rzeczowego, osób do prowadzenia zajęć dla dzieci, wolontariuszy i każdej innej formy pomocy.