Fundacja Autonomia

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Os. Centrum C9
Kod pocztowy
 • 31-393
Miejscowość
 • Kraków
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Polsce
Strona www organizacji
E-mail
 • fundacja@autonomia.org.pl
Telefon
 • 48 515 476 659
Wiek beneficjentów pomocy
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Sposób prowadzenia działań - Ukraina
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj oferowanych usług
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Inne szkolenia
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Uruchamiamy ukraińskojęzyczną Akademię Treningu WenDo (czyli szkołę trenerską dla trenerek feministycznej metody budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony). Uczestniczka naszego kursu trenerskiego, mieszkająca w Kijowie będzie prowadzić warsztaty antyprzemocowe w Ukrainie.

  W Krakowie przez kolejne 12 miesięcy będzie działać – Solidarnościowe Centrum Feministyczne – przestrzeń budowania naszej (feministek z różnych stron) odporności i zdolności do solidarnego przeciwstawiania się opresji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki, przestrzeń dla dialogu i dyskusji, współpracy, budowania porozumienia i pokoju, rozwoju, regeneracji.

  Będziemy też prowadzić warsztaty WenDo dla dziewczynek i kobiet, które uciekły z Ukrainy lub państw sąsiadujących (ze względu na zagrożenie aresztowaniami – np. z Białorusi).
  Dzięki finansowemu wsparciu mogłyśmy zatrudnić działaczki, które w związku z sytuacją w ich kraju musiały szukać schronienia i możliwości działania poza granicami. Opieramy się na zasadzie „nic o nas bez nas” i uznaniu ekspertyzy osób z grup mniejszościowych.

Obszar pomocy - Polska
 • małopolskie
Obszar pomocy - Ukraina
 • Obwód lwowski