Dom Odbudowy Ukrainy

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • pl. Bankowy 3/5
Kod pocztowy
 • 00-950
Miejscowość
 • Warszawa
Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Główny obszar działań
 • Inne
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
E-mail
 • domodbudowyukrainy@gmail.com
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
 • Ukraina
Obszar pomocy
 • Ogólnokrajowo
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Sposób prowadzenia działań - Ukraina
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Ukrainie
Rodzaj oferowanej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Wsparcie finansowe
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Inne
Usługi - inne
 • wsparcie odbudowy miast ukraińskich po działaniach wojennych
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Wojna na Ukrainie wiąże się z ogromną skalą zniszczeń, która dotyka również cennych budowli i dóbr kultury. Warszawa, jako miasto, które jak żadne inne wie, czym jest odbudowa ze zniszczeń wojennych, powołała Dom Odbudowy Ukrainy, który wesprze odbudowę ukraińskich miast po zakończeniu działań wojennych.
  Co robimy?
  Dom Odbudowy Ukrainy to idea, a nie budynek. Skupia szereg inicjatyw samorządowych, pozarządowych, społecznych i naukowych. Działalność Domu Odbudowy obejmuje m.in
  – spotkania polskich i ukraińskich konserwatorów miejskich,
  – wsparcie finansowe i rzeczowe w zakresie zabezpieczenia zabytków i dokumentacji 3D,
  – grupy warsztatowe, w których rozmawiamy o założeniach przyszłej przebudowy.
  Ochrona zabytków, architektura i urbanistyka miast, rola zieleni w mieszkalnictwie, ale też nowe, dotychczas niedoceniane dziedzictwo, w tym niematerialne – mówimy o tym!