„Dobry sklep” – sklep socjalny

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Księdza Kazimierza Siemaszki 31
Kod pocztowy
 • 31-201
Miejscowość
 • Kraków
Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Pomoc materialna lub finansowa
Wiek beneficjentów pomocy
 • emeryci 65+
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • małopolskie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj oferowanej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Żywność
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Ze wsparcia sklepu socjalnego mogą korzystać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej na podstawie skierowania wydanego przez MOPS. Dochód uprawnionych do skorzystania ze sklepu nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego, o którym jest mowa w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących to kwota 1 552 zł netto, a w przypadku osób w rodzinie to 1 200 zł netto.

  W „Dobrym Sklepie” będzie można nieodpłatnie otrzymać artykuły spożywcze maksymalnie dwa razy w tygodniu, w okresie wskazanym na skierowaniu. W placówce będą organizowane bezpłatne warsztaty edukacyjne również dla lokalnej społeczności w zakresie zdrowego żywienia.

  Sklep prowadzony jest przez Bank Żywności w Krakowie na podstawie zawartej umowy z Gminą Miejską Kraków. Podpisana umowa obowiązuje strony do marca 2025 roku.

  Godziny otwarcia sklepu socjalnego:

  • poniedziałek od godz. 12.00 do 18.00
  • wtorek od godz. 9.00 do 15.00
  • środa od godz. 9.00 do 15.00
  • czwartek od godz. 9.00 do 15.00
  • piątek od godz. 9.00 do 15.00.