Bолонтерська Oрганізація Харкову Мир / Organizacja Wolontariuszy Pokój dla Charkowa

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • -
Kod pocztowy
 • -
Miejscowość
 • Харків
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Pomoc materialna lub finansowa
Strona www organizacji
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
E-mail
 • admin@kharkovumyr.org
Wiek beneficjentów pomocy
 • emeryci 65+
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Dobrowolnie utworzona organizacja pozarządowa „Kharkov Mir” powstała w celu niesienia pomocy humanitarnej mieszkańcom Charkowa, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych Federacji Rosyjskiej. Aby osiągnąć ten cel, Organizacja pozyskuje między innymi pomoc charytatywną od zagranicznych partnerów. W chwili obecnej organizacja zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej mieszkańcom Charkowa, zabezpieczając ich podstawowe potrzeby.