Якушенська Сільська Громада / Wspólnota Wiejska Jakuszyńce

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • -
Kod pocztowy
 • -
Miejscowość
 • Якушенці
Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Główny obszar działań
 • Inne
 • Noclegownie / Czasowe miejsca pobytu
Telefon
 • 0982254917, 0937945850
Wiek beneficjentów pomocy
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Zakwaterowanie osób wewnętrznie przesiedlonych (tylko nocleg, do 3 dni).