Єдиний Волонтерський Центр – Чернігів / Zjednoczone Centrum Wolontariatu – Czernihów

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • -
Kod pocztowy
 • -
Miejscowość
 • Чернігів
Forma działalności prawnej
 • grupa nieformalna
Główny obszar działań
 • Pomoc materialna lub finansowa
E-mail
 • evc.chernihiv@gmail.com
Telefon
 • 098 418 4800
Wiek beneficjentów pomocy
 • emeryci 65+
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Niemowlaki 0-3 lat
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Zespół Zjednoczonego Ochotniczego Centrum Obwodu Czernihowskiego udziela wszechstronnej pomocy Siłom Zbrojnym i Wojskom Obrony Terytorialnej. W szczególności pomaga z amunicją, żywnością, lekarstwami